vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

Het docententeam van Rietveld nam op 25 augustus, aan het begin van schooljaar 2015-2016, alvast een kijkje in de nieuwbouw. De bouw van de nieuwe vleugel van Rietveld, naast de 'lesflat', op de hoek van de Spinnekop en de Flevostraat, en de aula voor het vmbo schiet al flink op. Aan het eind van dit jaar worden de gebouwen naar verwachting opgeleverd en kan met de inrichting van de leslokalen worden begonnen. Na de kerstvakantie kunnen de gebouwen dan in gebruik worden genomen. Het resterende deel van de oude praktijkgang aan de Spinnekop wordt in het eerste kwartaal van 2016 verwijderd.

Foto 1-4 Nieuwe vleugel SG Gerrit Rietveld: Gevel schoolpleinkant, interieur met zicht op Flevostraat, interieur, nieuwe & oude vleugel.
Foto 5-8 Nieuwe aula vmbo: Zicht op nieuwe aula, interieur, interieur met zicht op SG Antoni Gaudí, interieur met zicht op 'lesflat'.

240815 nieuwbouw RV: gevel schoolpleinkant 240815 nieuwbouw RV: interieur met zicht op Flevostraat
240815 nieuwbouw RV: interieur 240815 nieuwbouw RV: nieuwe & oude vleugel
240815 nieuwbouw: zicht op aula in aanbouw 240815 nieuwbouw: interieur aula
240815 nieuwbouw: aula, zicht op Gaudí 240815 nieuwbouw: aula, zicht op 'lesflat'