vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

Kies een PSG-school

De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio
Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium,
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen
vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Afhankelijk van het advies, kunnen leerlingen na groep 8 onderwijs
volgen op de volgende scholen: