vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

12-01-2016
Jaarlijks wordt met de vragenlijst van Kwaliteitscholen.nl de tevredenheid van onze brugklasleerlingen gemeten en vergeleken met de landelijke benchmark. In december hebben we dat weer gedaan. We zijn er trots op dat onze scholen ook dit jaar weer keurige rapportcijfers krijgen:

SG Antoni Gaudí: 8,47
SG Nelson Mandela: 8,05
SG Gerrit Rietveld: 7,21
Da Vinci College: 8,73
Jan van Egmond Lyceum: 8,23

Onze leerlingen geven de PSG gemiddeld een 7,9!
24-11-2015
Ook in Waterland heeft een aantal jonge vluchtelingen onderdak gekregen. Dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen hebben tijdelijk een plek gevonden aan de Zeevangstraat in Purmerend. De groep kinderen bestaat uit tien meisjes en twintig jongens die zonder ouders uit Eritrea en Syrië naar Nederland zijn gekomen. Ze worden 24 uur per dag begeleid door medewerkers van Parnassia en gaan overdag naar school. Verwacht wordt dat zij tussen de zes en twaalf maanden aan de Zeevangstraat zullen verblijven.

Aan de Purmerendse ScholenGroep is gevraagd om het onderwijs te verzorgen. Speciaal voor kinderen die uit het buitenland komen, is voor de gehele regio Waterland op SG W.J. Bladergroen in Purmerend een afdeling voor Onderwijs aan anderstaligen (de internationale schakelklas) ingericht. Daar leren buitenlandse kinderen de beginselen van de Nederlandse taal en cultuur met als doel zo snel mogelijk door te stromen naar het reguliere onderwijs. Minderjarige vreemdelingen vallen, net als alle andere kinderen in Nederland, onder de Leerplichtwet en moeten dus gewoon naar school.

Voor het onderwijs aan deze nieuwe groep kinderen is een aantal extra medewerkers aangetrokken die ervaring hebben met het onderwijs aan anderstaligen. Voorlopig zullen zij het onderwijs verzorgen op de locatie van Parnassia aan de Zeevangstraat. Er wordt nog gezocht naar een locatie waar de kinderen op de langere termijn onderwijs kunnen krijgen.
02-09-2015
Goed, gezellig en geslaagd. Zo kunnen we de netwerkbijeenkomst met basisscholen van afgelopen maandag in drie woorden vangen. De bijeenkomst stond mede in het teken van het afscheid van Marianne Holdorp en het voorstellen van onze nieuwe PO-ambassadeur Sandra Schoenmaker, maar draaide verder voornamelijk om de relatie tussen het basisonderwijs en onze scholen. Gespreksstof te over, wordt in oktober vervolgd!

150831 netwerk POVO-500 2 van 67 150831 netwerk POVO-500 5 van 67
150831 netwerk POVO-500 56 van 67 150831 netwerk POVO-500 42 van 67
150831 netwerk POVO-500 40 van 67 150831 netwerk POVO-500 50 van 67
150831 netwerk POVO-500 48 van 67 150831 netwerk POVO-500 52 van 67
26-08-2015
Op de volgende dagen organiseren de scholen van de PSG een Open Huis. Alle leerlingen uit groep 8 en hun ouders en familieleden zijn van harte welkom! Natuurlijk kunnen ook andere belangstellenden tijdens het Open Huis van onze scholen een kijkje komen nemen.
  • Open Huis SG Nelson Mandela woensdag 20 januari 2016 van 15.00-21.00 uur
  • Open Huis SG Antoni Gaudí woensdag 27 januari 2016 van 15.00-21.00 uur
  • Open Huis SG Gerrit Rietveld woensdag 3 februari 2016 van 15.00-21.00 uur
  • Open Huis SG W.J. Bladergroen woensdag 10 februari 2016 van 19.00-21.00 uur
  • 1e Open Huis Da Vinci College dinsdag 16 februari 2016 van 19.00-21.00 uur
  • 2e Open Huis Da Vinci College woensdag 17 februari 2016 van 19.00-21.00 uur
  • 1e Open Huis Jan van Egmond Lyceum dinsdag 16 februari 2016 van 19.00-21.00 uur
  • 2e Open Huis Jan van Egmond Lyceum woensdag 17 februari 2016 van 19.00-21.00 uur
PSG.Open.Huis.500
01-07-2015
Het Jan van Egmond Lyceum heeft, na het vertrek van Jeanette Lotte in het voorjaar, een nieuwe schoolleider: Monique van der Grijp. Zij werkt nu op het Kennemer College in Beverwijk als afdelingsleider en zal na de zomervakantie op het Jan van Egmond Lyceum starten.
banner-nieuws copy