vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

17-10-2012
De inspecteur van onderwijs heeft dinsdag j.l. tijdens zijn werkbezoek aan het Da Vinci College in de nabespreking met de schoolleiding aangegeven het aangepast arrangement van de VWO-afdeling om te zetten in het basisarrangement. Daarmee komt de school weer onder het normale toezichtkader van de inspectie. Lees meer...
11-09-2012
De onder- en bovenbouw van het vmbo beroepsonderwijs komen weer samen. De PSG is voornemens om de huidige scheiding tussen onderbouw en bovenbouw in het basis- en kaderberoepsgerichte vmbo ongedaan te maken. Lees meer...
03-07-2012
Met ingang van 1 augustus 2012 is mevrouw Renée Rövekamp benoemd tot schoolleider van SG Antoni Gaudí. Sinds januari van dit jaar bekleedde ze deze functie al als interim-schoolleider. Renée Rövekamp is haar onderwijscarrière begonnen in het basisonderwijs. Lees meer...
15-05-2012
Gisteren zijn de Centraal Schriftelijke Eindexamens van start gegaan. Vandaag stonden voor het vmbo geschiedenis en natuur- en scheikunde op het programma. Het havo boog zich over de opgaven voor Nederlands en het vwo kon met tehatex en het vak management & organisatie aan de bak. Lees meer...
11-05-2012
De schoolpleinen van drie van onze vmbo-scholen, SG Nelson Mandela, SG Antoni Gaudí en het College voor Beroepsonderwijs, zijn na een grondige opknapbeurt, feestelijk geopend. Lees meer...
banner-nieuws copy