vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

Kies een PSG-school

De Purmerendse ScholenGroep heeft een raad van toezicht. De rol en functie van de raad van toezicht is vastgelegd in de statuten van de PSG. De raad van toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van de onderwijsinstelling, is de werkgever van de directeur-bestuurder en is tevens zijn klankbord.

Samenstelling
De raad van toezicht van de Purmerendse ScholenGroep bestaat miv 1 september 2016 uit:

 • Dhr. M.J.P. Hofstede, voorzitter
 • Dhr. G.J. Karhof, secretaris, voorzitter van de auditcommissie
 • Mw. V.B. Schönbach, lid
 • Dhr. M.P.M. Harlaar, lid
 • Mw. S.M. Kröner-Roos, lid van de auditcommissie
 • Dhr. A. van Deuzen, plaatsvervangend voorzitter

Raad van Toezicht 500

Vergaderingen raad van toezicht
De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar, vergaderingen vinden in de regel plaats op een woensdag, op het bestuursbureau van de PSG.

Vergaderdata in schooljaar 2016/2017 zijn:

 • Woensdag 21-9-2016
 • Woensdag 23-11-2016
 • Woensdag 21-12-2016
 • Woensdag 15-02-2017
 • Woensdag 19-04-2017
 • Woensdag 21-06-2017


Reglement raad van toezicht
De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de St. Purmerendse ScholenGroep en in het reglement raad van toezicht.

Profielschets raad van toezicht
De raad van toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder andere de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad van toezicht nodig heeft voor zijn functioneren. Wanneer zich een vacature in de raad van toezicht voordoet stelt de raad van toezicht een selectiecommissie in.

Zittingstermijn
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht opgesteld rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is één keer herbenoembaar. Bij herbenoeming houdt de raad van toezicht rekening met de wijze van taakvervulling in de voorafgaande periode en met de profielschets.

Documenten


Contact
U kunt contact opnemen met de raad van toezicht via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Let wel, de raad van toezicht houdt uitsluitend toezicht op het algemeen gevoerde beleid en zal zich derhalve niet buigen over individuele zaken.