vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas


De scholen in de regio stemmen de schoolvakanties af. De vakantieroosters worden gebaseerd op landelijke richtlijnen van de overheid. Scholen kunnen daar van afwijken. Alleen de zomervakanties staan vast. Op de website van de rijksoverheid zijn de richtlijnen te vinden. Purmerend bevindt zich in de regio Noord.

 

Vastgesteld vakantierooster 2018-2019

Vakantie   Eerste dag     
  Laatste dag
Herfstvakantie   22 oktober 2018   26 oktober 2018
Kerstvakantie   24 december 2018   4 januari 2019
Voorjaarsvakantie   18 februari 2019   22 februari 2019
Goede Vrijdag   19 april 2019   19 april 2019
Tweede Paasdag   22 april 2019   22 april 2019
Meivakantie*   23 april 2019   3 mei 2019
Hemelvaart   30 mei 2019   31 mei 2019
Tweede Pinksterdag   10 juni 2019   10 juni 2019
Zomervakantie   15 juli 2019   23 augustus 2019

 
* In de week voor de meivakantie zijn, na de 2e Paasdag, een aantal organisatiedagen in het rooster verwerkt. Daardoor zijn leerlingen van 22 april tot en met 3 mei 2019 vrij.

De centraal schriftelijke examens v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. beginnen op donderdag 9 mei 2019.