vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep. Alle onderwijssoorten worden verzorgd: gymnasium, voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs. De Purmerendse ScholenGroep bestaat uit de volgende scholen:

Vmbo/pro
  • SG Nelson Mandela – mavo, mavo/havo-onderbouw en gemengde leerweg, algemeen toegankelijk
  • SG Antoni Gaudí – mavo, mavo/havo-onderbouw en gemengde leerweg, interconfessioneel
  • SG W.J. Bladergroen – praktijkonderwijs, vmbo-leerwegondersteunend onderwijs en internationale schakelklas, algemeen toegankelijk
  • SG Gerrit Rietveld – school voor basis/kader beroepsonderwijs en gemengde leerweg, algemeen toegankelijk.

Havo/vwo
  • Jan van Egmond Lyceum – havo, atheneum, gymnasium, algemeen toegankelijk
  • Da Vinci College – havo, atheneum, tweetalig havo, tweetalig vwo, interconfessioneel.

 

Het bevoegd gezag berust bij de Stichting Purmerendse ScholenGroep. De Purmerendse ScholenGroep wordt geleid door de directeur-bestuurder, de heer drs. Kees Schouten.

De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van toezicht, die uit zeven leden bestaat. Bij de voordracht van de leden zijn de medezeggenschapsraad van de PSG, het gemeentebestuur van Purmerend, de raad van Toezicht van de stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) en de Ondernemers Federatie Purmerend betrokken. De voorzitter is de heer M.J.P. Hofstede, secretaris is de heer G.J. Karhof. De raad van toezicht is te bereiken via het Centraal Bureau van de PSG.

Het adres voor de directeur–bestuurder en de raad van toezicht is:

Purmerendse ScholenGroep
Centraal Bureau
Postbus 659
1440 AR Purmerend

Bezoekadres
Flevostraat 257
1442 PX Purmerend
telefoon: 0299 – 413366
fax: 0299 – 473509

De binnen de Stichting Purmerendse ScholenGroep samenwerkende scholen hebben een volledige zelfstandigheid op het terrein van de onderwijskundige inrichting, identiteit en de inzet van medewerkers op school. De scholen werken nauw samen op de beleidsterreinen automatisering, huisvesting, financiën, kwaliteitsbeleid en organisatie. Elke school heeft een eigen aanpak en een eigen identiteit. Op deze wijze waarborgt de Purmerendse ScholenGroep dat leerlingen en ouders in Purmerend en omgeving een school kunnen kiezen die het beste bij het kind past.