Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

PSG-scholen gaan niet volledig open op 7 juni

04
juni
2021

Huidige lesroosters blijven van kracht

Minister Slob van onderwijs wil dat de scholen in het voortgezet onderwijs op 7 juni as weer voor alle leerlingen tegelijk toegankelijk zijn. Op 27 mei jl heeft de PSG de ouders laten weten dat de PSG hier niet voor kiest. Omdat we ons realiseren dat het om een ​​zorgvuldige afweging van verschillende belangen gaat, hebben wij nogmaals heel goed nagedacht of we de juiste beslissing hebben genomen. Na beraad met diverse betrokkenen blijft de PSG achter haar eerder genomen besluit staan. De PSG-scholen houden zich tot aan de zomervakantie aan de huidige lesroosters, waarbij de leerlingen allemaal regelmatig naar school komen, maar niet allemaal tegelijk.

Coronavirus

Er is gesproken met ouders, alle schoolleiders en de centrale medezeggenschapsraad. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente en met de schoolinspectie. Tenslotte was de mening van onze medewerkers van doorslaggevend belang. Onder alle medewerkers, directie, docenten en onderwijsondersteunend personeel is een poll gehouden. Daaruit bleek dat 89% van de medewerkers het geen goed idee vindt om de scholen weer voor alle leerlingen tegelijk open te stellen.

De volgende zaken liggen ten grondslag aan dit besluit;

  • Veiligheid en gezondheid

Onze zorg gaat uit naar de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers. Een heel groot deel van onze medewerkers is nog niet (volledig) gevaccineerd. Veel van onze docenten voelen zich niet veilig in een klas met alle leerlingen tegelijk. Daar komt nog bij dat de door de overheid beschikbaar gestelde zelftests niet worden gebruikt op de manier die de overheid in gedachten heeft. Als we de scholen pas na de zomervakantie openen voor alle leerlingen kan bijna iedereen, die dat wil, gevaccineerd zijn.

  • Rust vergroot de leeropbrengst

De combinatie tussen fysiek en online onderwijs loopt goed. Alle leerlingen zijn regelmatig op school en heersen er roest. Door het samenbrengen van alle leerlingen, die elkaar soms lang niet hebben gezien, kan er veel onrust ontstaan ​​waardoor het onderwijsproces kan worden verstoord. Die twee weken gebruiken we liever voor goed onderwijs om de optimale ondersteuning te bieden voor de toetsweek.

  • Effectiviteit

Ruim 5 weken begint onze zomervakantie. De normale lesdagen tot aan de zomervakantie beslaan voor onze regio in totaal ongeveer 2 weken. Daarnaast zijn er 3 weken met toetsen, sport en andere activiteiten waarbij alle leerlingen tegelijk op school zijn. Tijdens het verwijderen van toetsen en tijdens activiteiten is de afstand van de andere naar de onderdelen van anderhalve meter beter te verwijderen. Het jaar dus net zo getekend als in een echt waar geen corona speelde, tijdens de twee weken met normale lesdagen.

Vanaf volgend uitvoer volledig open

Vanaf volgend volgend zullen we weer samen naar school kunnen gaan. We verheugen ons erop om onze focus nog meer op onze leerlingen en het onderwijs te richten en minder op corona. Tot die tijd zullen we blijven voortbestaan.