Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Onze organisatie

De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengemeenschap. Alle onderwijssoorten worden verzorgd: gymnasium, atheneum, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs. We verzorgen ook het onderwijs aan nieuwkomers in Nederland in een zogenaamde ISK-afdeling. De Purmerendse ScholenGroep bestaat uit deze scholen.

Het bevoegd gezag berust bij de Stichting Purmerendse ScholenGroep. De Purmerendse ScholenGroep wordt geleid door de voorzitter van het College van Bestuur, Camyre de Adelhart Toorop.

Er wordt toezicht gehouden op het bestuur van de stichting door de Raad van Toezicht, die uit vijf leden bestaat. Bij de voordracht van de leden, zijn de medezeggenschapsraad van de PSG, het gemeentebestuur van Purmerend, de Raad van Toezicht van de stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) en Purmerendse Regio Ondernemers (PRO) betrokken. Meer informatie is te vinden op de pagina van de raad van toezicht (RvT). De voorzitter College van Bestuur is te bereiken via dir@psg.nl. Contact met de raad van toezicht kan via raadvantoezicht@psg.nl.

De binnen de Stichting Purmerendse ScholenGroep samenwerkende scholen hebben een volledige zelfstandigheid op het terrein van de onderwijskundige inrichting, de identiteit en de inzet van medewerkers op school. De scholen werken nauw samen op de beleidsterreinen automatisering, huisvesting, financiën, kwaliteitsbeleid en organisatie. Elke school heeft een eigen aanpak en een eigen identiteit. Op deze wijze waarborgt de Purmerendse ScholenGroep dat leerlingen en ouders in Purmerend en omgeving een school kunnen kiezen die het beste bij het kind past.


Strategisch beleidsplan

Het strategisch beleidsplan 2023-2027 vindt u hieronder.