Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Procedure aanmelden

Wanneer kunt u uw kind aanmelden voor een school? Wanneer krijgt uw kind in groep 8 het definitieve schooladvies? Lees hier wat het tijdspad is tussen de start in groep 8 t/m de aanmelding bij een middelbare school en hoe de procedure van het aanmelden in zijn werk gaat.

Basisschool-advies

Eind groep 7 of begin groep 8 krijgt uw kind een voorlopig advies van de basisschool. Begin februari 2024, na de cito midden 8 toets, volgt dan het definitieve advies. Op basis van het voorlopige advies kunt u, en uw kind zich alvast gaan oriënteren op de middelbare school. Een nieuwe school die past bij het advies van uw kind, maar die ook past bij het type kind, een school waar uw kind zich fijn voelt

Informeren

Om kennis te maken met de scholen van de Purmerendse ScholenGroep, organiseren wij verschillende activiteiten. Op (datum volgt zodra bekend) is voor al onze scholen het Open Huis.

Tijdens het Open Huis kunt u samen met uw kind door de school lopen, informatie op doen en natuurlijk de sfeer proeven. Vaak is het voor u, maar ook voor uw kind al snel duidelijk of de school ‘goed voelt’. U kunt ook nu alvast in de school rondkijken op de Online Open Dag van de scholen.

In november wordt ook gestart met de meeloopdagen. Op deze dagen volgen groep 8 leerlingen een aantal lessen op de middelbare school. Door deel te nemen aan een meeloopdag, krijgt uw kind een eerste indruk van de school, de sfeer, de docenten en de leerlingen op deze school. 

Begin december ontvangt uw kind via de basisschool ons ‘Brugboek’ met onze zeven scholen op een rij. 

Aanmelden

Uiterlijk 1 maart 2024 ontvangt uw kind het definitieve advies van de basisschool. Met dit advies kunt u uw kind aanmelden via het online aanmeldformulier dat u vanaf 1 maart 2024 hier kunt vinden. Op het adviesformulier dat u van de basisschool krijgt, staat ook een unieke code. Onderaan het aanmeldformulier wordt u gevraagd om deze unieke code in te vullen. Via deze code kunnen wij het Onderwijskundige Rapport inlezen, dat de basisschool over uw kind heeft opgesteld. Uiteraard leest u het Onderwijskundige Rapport eerst zelf door, zodat u weet welke informatie de basisschool aan ons door wil geven.

Wij vragen u om uw kind tussen 1 maart en (bij voorkeur uiterlijk) 15 maart 2024 aan te melden.

 

Verwerking aanmelding

Elke PSG-school heeft een intake-commissie. De intake-commissie neemt de aanmelding nauwkeurig door en kan daarbij ook de het Onderwijskundig rapport inzien. Op deze manier kunnen wij uw kind zo goed mogelijk plaatsen en laten starten. Bij de plaatsing van een leerling is het advies van de basisschool leidend. In een enkel geval kan de intake-commissie aangeven dat zij de gewenste begeleiding en ondersteuning die een kind nodig heeft, niet kunnen bieden. Samen met de ouders/verzorgers wordt dan gekeken naar een meer passende plaats voor het kind.

In april 2024 maakt uw kind tenslotte de Eindtoets op de basisschool. Als de resultaten van deze toets hoger zijn dan het basisschooladvies, bespreekt de basisschool samen met u of een herziening van het advies wenselijk is. Als uw kind gelijk of lager scoort aan de Eindtoets, verandert er niets. Als een leerling een herzien advies krijgt, laat de basisschool dit aan ons weten. Wij zorgen dan voor een plaatsing op een hoger niveau. Mocht het hierbij gaan over een niveau dat de school van aanmelding niet biedt, nemen wij contact met u op om te horen naar welke andere school de voorkeur van u en uw kind uitgaat.

Communicatie vanaf aanmelding

Als u uw kind online heeft aangemeld ontvangt u automatisch een bevestiging van aanmelding per mail. Vervolgens sturen wij u drie berichten:

  • Tweede week april: een bevestiging van toelating.
  • Tweede week mei: een mail over de voorlopige studie, de kennismakingsmiddag en het bestellen van schoolboeken.
  • In juni: een mail met daarin de klas en studie waarin uw kind is geplaatst en een uitnodiging over de kennismakingsmiddag in juni 2024.

In de zomervakantie ontvangt u nog een mail met informatie over de start van het nieuwe schooljaar.