Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Procedure aanmelden

Wanneer kunt u uw kind aanmelden voor een school? Wanneer krijgt uw kind in groep 8 het definitieve schooladvies? Lees hier wat het tijdspad is tussen de start in groep 8 t/m de aanmelding bij een middelbare school en hoe de procedure van het aanmelden in zijn werk gaat.

Basisschool-advies
Eind groep 7 of begin groep 8 krijgt u kind een ‘pre-advies’ of ‘voor-advies’ en half januari volgt dan het ‘voorlopige’ advies. Begin februari maakt u kind vervolgens de Doomstroomtoets. Op basis van de resultaten van de doorstroomtoets, geeft de basisschool dan tenslotte het definitieve advies. Met dit advies kunt u uw kind aanmelden voor een middelbare school.

Informeren
Om kennis te maken met de scholen van de Purmerendse ScholenGroep, organiseren wij verschillende activiteiten, zoals meeloopmiddagen, een voorlichtingsavond en een Open Huis.

Meeloopdagen
In november wordt gestart met de meeloopdagen. Op deze dagen volgen groep 8 leerlingen een aantal lessen op de middelbare school. Door deel te nemen aan een meeloopmiddag, krijgt uw kind een eerste indruk van de school, de sfeer, de docenten en de leerlingen op deze school. U kunt uw kind via de schoolsite zelf opgeven voor een meeloopmiddag. U kunt uw kind voor meerdere meeloopmiddagen aanmelden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het niveau van de middelbare school past bij het ‘voor-advies’ van uw kind!

Voorlichtingsavond voor groep 8 ouders
Op donderdag 14 december bent u als groep 8 ouder van harte welkom op de voorlichtingsavond voor groep 8 ouders. Deze avond stelt elke PSG-school zich aan u voor via drie voorlichtingsrondes. U mag zelf kiezen welke scholen u tijdens deze rondes bezoekt. Daarnaast heeft elke school een informatie tafel waar u vragen kunt stellen.

Brugboek
Begin december ontvangt uw kind via de basisschool het brugboek. Hierin staat informatie over het voortgezet onderwijs, over elke PSG-school en handige weetjes over de brugklas

Open Huis
Elke school van de PSG organiseert in de wintermaanden een Open Huis. Hier kunt u samen met uw kind door de school lopen, informatie opdoen en natuurlijk sfeer proeven. Vaak is het voor u, maar ook voor uw kind al snel duidelijk of de school ‘goed voelt’. U kunt via de site van elke school nu alvast een kijkje nemen op onze scholen via de Online Open Dag.

Aanmelden
Uiterlijk 24 maart 2024 ontvangt uw kind het definitieve advies van de basisschool. Met dit advies kunt u uw kind aanmelden via het online aanmeldformulier dat u vanaf 25 maart 2024 hier kunt vinden. Op het adviesformulier dat u van de basisschool krijgt, staat een unieke code. Onderaan het aanmeldformulier wordt u gevraagd om deze unieke code in te vullen. Via deze code kunnen wij het Onderwijskundige Rapport inlezen, dat de basisschool over uw kind heeft opgesteld. Uiteraard leest u het Onderwijskundige Rapport eerst zelf door, zodat u weet welke informatie de basisschool aan ons doorgeeft.

Wij vragen u om uw kind tussen 25 en 31 maart 2024 aan te melden. Als een leerling na 31 maart 2024 wordt aangemeld, kan het zijn dat er geen plaats meer is op de school waar uw voorkeur naar uitgaat. In dat geval wordt een leerling geplaatst op een andere school binnen de PSG of het Samenwerkingsverband.

Verwerking aanmelding
Elke PSG-school heeft een intake-commissie. De intake-commissie neemt de aanmelding nauwkeurig door en kan daarbij ook de het Onderwijskundig rapport inzien. Op deze manier kunnen wij uw kind zo goed mogelijk plaatsen en laten starten. Bij de plaatsing van een leerling is het advies van de basisschool leidend. In een enkel geval kan de intake-commissie aangeven dat zij de gewenste begeleiding en ondersteuning die een kind nodig heeft, niet kunnen bieden. Samen met de ouders/verzorgers wordt dan gekeken naar een meer passende plaats voor het kind.

Communicatie vanaf aanmelding
Als u uw kind online heeft aangemeld ontvangt u automatisch een bevestiging van aanmelding per mail. Half mei ontvangt u en uw kind een plaatsingsmail met daarin de klas en studie waarin uw kind is geplaatst en een uitnodiging over de kennismakingsmiddag in juni 2024. In de zomervakantie ontvangt u nog een mail met informatie over de start van het nieuwe schooljaar.