Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Handelsperspectief GGD 12 maart 2020

12
maart
2020

Handelsperspectief GGD 12 maart 2020

De GGD heeft ons een geactualiseerd handelingsperspectief in de aanpak van het Coronavirus gestuurd:

Bij een aantal personen in de regio Zaanstreek-Waterland is een infectie met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Deze patiënten verblijven in het ziekenhuis of thuisisolatie.

De GGD voert bij patiënten die besmet zijn met het coronavirus een contactonderzoek uit. Hierbij wordt in beeld gebracht welke personen mogelijk blootgesteld kunnen zijn geweest aan het virus. De GGD benadert deze mensen zelf. Vervolgens wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld in relatie tot kinderen die naar school of naar een kinderdagverblijf gaan. De GGD benadert de school of het kinderdagverblijf wanneer daar aanleiding toe is. De GGD informeert de directie van de school dan over de te nemen maatregelen en stelt informatie beschikbaar die u aan de ouders kan geven. Het is dus niet nodig dat u zelf contact opneemt met de GGD. 

De situatie in de regio Zaanstreek-Waterland verschilt van de situatie in Brabant. Het eerder verzonden handelingsperspectief voor onze regio is niet veranderd: Als de kinderen geen klachten hebben, is het niet nodig om kinderen thuis te houden of te weren van school of dagverblijf. Dit geldt ook als zij in een gebied zijn geweest waar het coronavirus is vastgesteld. De GGD volgt hierin de landelijke richtlijn van het RIVM.

Activiteiten op school

Op dit moment is er geen reden om speciale activiteiten zoals schoolreisjes of klassenfeesten, te annuleren. 

Wat kunt u doen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van een infectieziekte te voorkomen, zijn simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

-           Regelmatig handen wassen;

-           Hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog;

-           Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken;

-           Geen handen schudden.

De situatie verandert snel. We raden u daarom aan om voor actuele informatie regelmatig de website van GGD Zaanstreek-Waterland (www.ggdzw.nl) te raadplegen én de sites van het RIVM en de rijksoverheid. Daar vindt u de meest actuele antwoorden op veel gestelde vragen. (www.RIVM.nl,www.rijksoverheid.nl/coronavirus). Ook is inmiddels een landelijk informatienummer bekend: 0800 -1351.