vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

05-01-2015
De eerste schooldag na de kerstvakantie; we spreken alle leerlingen en collega's weer, praten bij over de vakantie en wensen elkaar het beste voor het nieuwe jaar. En voor iedereen die we niet tegen het lijf lopen: we hopen dat 2015 een prachtig jaar voor je wordt!
beste-wensen-2015-website
04-12-2014
start bouw scholeneiland 3dec14-8
Vijf, vier, drie, twee, een … en aan gingen de lichten in de eerste, echte, door onze leerlingen versierde PSG-kerstboom. Met deze handeling werd gisteren de start van de bouw van een nieuwe vmbo-aula en een praktijkvleugel voor Rietveld op het Scholeneiland, op informele wijze gemarkeerd.

Even daarvoor waren degenen die de kou trotseerden om zich bij het werkatelier te melden, getrakteerd op een glas warme gluhwein en een toelichting op het werk dat in de komende tijd op het Scholeneiland wordt verzet. De verlichte kerstboom staat symbool voor de vier loofbomen, een voor elke pro/vmbo-school, die na afloop van de werkzaamheden op het Scholeneiland het pleingevoel zullen versterken. Elke schoolboom wordt omringd door een bank, waardoor een lommerrijke ontmoetingsplaats ontstaat waar leerlingen (en docenten) van het vmbo elkaar kunnen ontmoeten.

Het Scholeneiland ligt tussen de Bergmolen, Spinnekop en Flevostraat. De vier vmbo-scholen van de PSG zijn SG Nelson Mandela, SG Antoni Gaudí, SG Gerrit Rietveld en SG W.J. Bladergroen.
19-11-2014

Vrolijk en scherp PSG-scholendebat in het theater van het Da Vinci College


Leerlingen, ouders, docenten, ondernemers, wethouders, leerkrachten, directeuren, onderwijscollega's uit het veld, raadsleden ... ze waren er allemaal. Op maandagavond 17 november 2014 kwam een grote groep Purmerenders bijeen om mee te praten over vragen die de toekomst van het onderwijs raken. In het theater van het Da Vinci College ontspon zich een debat met docenten en leerlingen van de scholen van de PSG als deelnemers. Debatleider Anouk Mulder van De Argumentenfabriek gidste de aanwezigen met vaardige hand langs vragen als 'Is het nodig dat ouders een cursus huiswerkbegeleiding volgen?' en 'Moet het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid krijgen bij de vakopleiding van onze jeugd?' en gaf zowel de debaters als de aanwezigen in de zaal de gelegenheid om te reageren op de onderwerpen die te sprake kwamen.

Directeur-bestuurder Kees Schouten schetste aan het begin van de avond het verband tussen de stellingen die in het debat aan de orde kwamen en de achterliggende vraagstukken, waar het onderwijs in de nabije toekomst een antwoord op moet formuleren. Hoe geef je de betrokkenheid van ouders vorm? Moeten leerlingen meer zeggenschap krijgen over hun onderwijs? Wat moeten de leerlingen van nu eigenlijk leren om straks een goede baan te krijgen? Welke rol moet het bedrijfsleven daar in spelen? Voor de PSG is het klip en klaar dat scholen dat niet alleen kunnen; het onderwijs aan onze kinderen is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en hun maatschappelijke partners, ouders en het bedrijfsleven voorop.

Na elke stelling kon het publiek stemmen. Ouders verplichten een cursus huiswerkbegeleiding te volgen, ging een duidelijke meerderheid te ver. Dat leerlingen zelf minstens 20% van hun leerloopbaan moeten kunnen invullen, kreeg weer wel de goedkeuring van een groot deel van de zaal. In andere stemrondes waren de voor- en tegenstemmen wat meer in balans. Na afloop kwam nog een extra vraag naar voren: Welke debattijgers deden het nou beter? De leerlingen of de docenten? Wethouder Edwin Voorbij wist het wel en sprak namens de meerderheid: "De leerlingen hebben gewonnen!"

psg scholendebat 17nov14-500-11 psg scholendebat 17nov14-500-13
psg scholendebat 17nov14-500-14 psg scholendebat 17nov14-500-25
psg scholendebat 17nov14-500-27 psg scholendebat 17nov14-500-28
psg scholendebat 17nov14-500-30 psg scholendebat 17nov14-500-31
psg scholendebat 17nov14-500-35 psg scholendebat 17nov14-500-37


29-10-2014
Op de volgende dagen organiseren de scholen van de PSG een Open Huis. Alle leerlingen uit groep 8 en hun ouders en familieleden zijn van harte welkom! Natuurlijk kunnen ook andere belangstellenden tijdens het Open Huis van onze scholen een kijkje komen nemen.

  • Open Huis SG Antoni Gaudí woensdag 21 januari 2015 van 15.00-21.00 uur
  • Open Huis SG Nelson Mandela woensdag 28 januari 2015 van 15.00-21.00 uur
  • Open Huis SG Gerrit Rietveld woensdag 4 februari 2015 van 15.00-21.00 uur
  • 1e Open Huis Jan van Egmond Lyceum dinsdag 10 februari 2015 van 19.00-21.00 uur
  • 2e Open Huis Jan van Egmond Lyceum woensdag 11 februari 2015 van 19.00-21.00 uur
  • 1e Open Huis Da Vinci College dinsdag 10 februari 2015 van 19.00-21.00 uur
  • 2e Open Huis Da Vinci College woensdag 11 februari 2015 van 19.00-21.00 uur
  • Open Huis SG W.J. Bladergroen woensdag 18 februari 2015 van 19.00-21.00 uur
09-07-2014
Op het Scholeneiland, tussen Flevostraat, Spinnekop en Bergmolen, zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een nieuwe praktijkvleugel voor het beroepsgerichte vmbo van SG Gerrit Rietveld een een nieuwe aula voor het Rietveld, SG Nelson Mandela en SG Antoni Gaudí.

Op de langere termijn (2015-2016) worden ook de schoolgebouwen van respectievelijk SG Nelson Mandela en SG Antoni Gaudí gemoderniseerd. De praktijkvleugel en aula zullen naar verwachting eind 2015 volledig gebruiksklaar zijn.

Elders op onze website (onder 'Praktische informatie') zullen wij u regelmatig informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

plaatje-vernieuwbouw500
banner-nieuws copy