vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

17-06-2014
eindexamenfoto 500Het tweede tijdvak is van start gegaan. Tot en met 20 juni kunnen de leerlingen die nog niet geslaagd zijn voor hun eindexamen of hun cijfergemiddelde willen ophalen, herkansen. Op 25 juni zijn de uitslagen van het tweede tijdvak bekend en weten ook de herkansers of ze definitief geslaagd zijn. Lees meer...
12-06-2014
Vandaag hebben ook de leerlingen van het havo en vwo bericht over de uitslag van de eindexamens gekregen. Aan het eind van de middag haalden ze hun voorlopige cijferlijsten op. Een mooi moment om alvast een feestje te vieren!

havovwo uitslagen 12jun14-500-2 havovwo uitslagen 12jun14-500-9
havovwo uitslagen 12jun14-500-6 havovwo uitslagen 12jun14-500-3
havovwo uitslagen 12jun14-500-8 havovwo uitslagen 12jun14-500-4
11-06-2014
Vandaag zijn de uitslagen van het vmbo bekend geworden. Alle leerlingen zijn eerst telefonisch van de uitslag op de hoogte gebracht. Daarna konden ze aan het eind van de middag de voorlopige cijferlijsten ophalen, die uitgebreid werden bekeken en onderling vergeleken. Intussen verzuimden ze niet elkaar enthousiast te feliciteren of juist nog even wat moed in te spreken, want voor sommigen zit er een herexamen in. Voor de geslaagden zit het schooljaar in elk geval bijna op; nog wat op school afhandelen, het diploma ophalen en dan begint een mooie, lange zomer. Op naar de volgende stap in hun carrière!

vmbo uitslagen 11jun14-500-13  vmbo uitslagen 11jun14-500-5
vmbo uitslagen 11jun14-500-3 vmbo uitslagen 11jun14-500-11 vmbo uitslagen 11jun14-500-6
vmbo uitslagen 11jun14-500-7 vmbo uitslagen 11jun14-500-12
vmbo uitslagen 11jun14-500-10 vmbo uitslagen 11jun14-500-8
12-05-2014
Vandaag zijn de centraal schriftelijke eindexamens weer van start gegaan. Voor het havo en vwo staan kunst, management & organisatie (havo) en Nederlands (vwo) op het programma. Het vmbo kan vanaf morgen de eerste schriftelijke examens afleggen.

proefexamen vmbo nm ag ma12mei14 siteVoor de mavo-leerlingen van SG Nelson Mandela en SG Antoni Gaudí stond vandaag alvast een oefenexamen op het programma (zie foto). Het ging vanochtend om een examen Engels van vorig jaar, maar voor de rest was alles precies zoals bij het echte eindexamen, zodat de leerlingen de komende dagen precies weten waar ze komen te zitten en waar ze rekening mee moeten houden.

Meer informatie over de eindexamens is elders op onze website en op examenblad.nl te vinden.
29-04-2014
Vanmiddag is in het gebouw van SG W.J. Bladergroen brand uitgebroken. Vanwege de meivakantie waren op het moment van de brand geen leerlingen of medewerkers in het pand aanwezig. Aan het einde van de middag is het sein 'brand meester' gegeven.

De brand heeft zich beperkt tot een aantal lokalen van SG W.J. Bladergroen. Politie en brandweer doen onderzoek naar de oorzaak. Wat de uiteindelijke brand-, rook- en waterschade is en wat de gevolgen zijn voor de rest van het schoolgebouw, is nog niet vastgesteld. Ook is nog niet bekend welke herstelwerkzaamheden nodig zullen zijn.

Uit voorzorg zoeken wij tijdelijk elders op de scholen van de PSG vervangende lesruimte. Naar verwachting krijgen de leerlingen van SG W.J. Bladergroen de hele volgende schoolweek (van dinsdag t/m vrijdag) les in het gebouw van SG Nelson Mandela. Leerlingen en ouders ontvangen in de loop van deze week meer informatie.

Op dinsdagochtend 6 mei worden leerlingen van Bladergroen verwacht in de aula van SG Nelson Mandela. Tijdens deze bijeenkomst worden zij geïnformeerd over de voortgang van het onderwijs.

Op de website van de school (bladergroen.psg.nl) wordt aanvullende informatie gegeven.
banner-nieuws copy