vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

22-01-2014
Vandaag heeft SG Nelson Mandela de deuren opengezet voor alle leerlingen in groep 8, hun ouders en alle andere belangstellenden. Van drie uur 's middags tot 's avonds negen uur werden de bezoekers verwelkomd door leerlingen en docenten. Voor wie door het Open Huis extra nieuwsgierig is geworden, is een bezoek aan de meeloopmiddagen op 5, 12 en 19 februari aan te raden.

OH NM 22jan14-500-2  OH NM 22jan14-500-3
OH NM 22jan14-500-10 OH NM 22jan14-500 OH NM 22jan14-500-11
OH NM 22jan14-500-4 OH NM 22jan14-500-5
OH NM 22jan14-500-9 OH NM 22jan14-500-12

De overige Open Huis-dagen van de PSG-scholen zijn op:
  • Open Huis SG Antoni Gaudí woensdag 29 januari 2014 van 15.00-21.00 uur
  • Open Huis SG Gerrit Rietveld woensdag 12 februari 2014 van 15.00-21.00 uur
  • 1e Open Huis Jan van Egmond Lyceum dinsdag 11 februari 2014 van 19.00-21.00 uur
  • 2e Open Huis Jan van Egmond Lyceum woensdag 12 februari 2014 van 19.00-21.00 uur
  • 1e Open Huis Da Vinci College dinsdag 11 februari 2014 van 19.00-21.00 uur
  • 2e Open Huis Da Vinci College woensdag 12 februari 2014 van 19.00-21.00 uur
  • Open Huis SG W.J. Bladergroen woensdag 5 maart 2014 van 19.00-21.00 uur
30-10-2013
Vandaag in de krant: het PSG-katern. Vier pagina's met informatie over de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs.

Klik op de afbeelding om het katern te downloaden:

katernokt13
05-10-2013

janwillemleraarVOvanhetjaar2013 5okt13
Jan Willem van den Bos, samen met de andere prijswinnaars en minister Jet Bussemaker


Zojuist is bekend geworden dat onze collega Jan Willem van den Bos, docent geschiedenis op het Jan van Egmond Lyceum, is verkozen tot Leraar van het Jaar 2013.

Jan Willem is genomineerd door leerlingen en collega's van het Jan van Egmond. Hij wordt omschreven als ...

Een erg betrokken leraar. Hij heeft goed contact met de leerlingen uit alle leerjaren. Zijn bovenbouwleerlingen zet hij in als onderbouwbuddy’s. Hij regelt opvang op maat (op school) wanneer een leerling dreigt uit te vallen; hij heeft de zorg van drop-outs op zich genomen. Daarnaast zorgt hij voor de excellente leerlingen; hij maakt expertgroepen. Vraagt om intervisie voor zichzelf en doet lesbezoeken bij collega’s. Kan heel goed feedback geven en ontvangen; is eerlijk en scherp in de waarneming en heeft veel ervaring die hij kan delen. Hij wordt integer en verbindend genoemd.

De collega's van de PSG zijn apetrots op Jan Willem en zijn school!

24-06-2013

Vanmiddag hebben de aankomende eersteklassers basis/kader de naam van hun nieuwe school onthuld. Eerder vandaag heeft Kathrin van de Loo de naam bekend gemaakt aan de medewerkers van het College voor Beroepsonderwijs. De schoolleiding van het CvB laat met trots weten dat de PSG:

met ingang van schooljaar 2013-2014 weer een echte vakschool heeft. Een school waar alle klassen van het basis- en kaderberoepsgerichte vmbo, van leerjaar 1 tot en met 4, samen onder één dak les krijgen.

Een nieuwe school verdient een nieuwe naam. We hebben onze leerlingen, medewerkers, ouders, schoolleiders, de basisscholen en de komende lichting eerstejaars gevraagd om mee te denken en een stem uit te brengen. Met het resultaat zijn we meer dan gelukkig. Het is een naam geworden die creativiteit, praktijk en visie met zich meedraagt. Een naam voor doeners én denkers. Een naam die past bij ons onderwijs:

SG Gerrit Rietveld
school voor beroepsonderwijs

Eerste lichting SG Gerrit Rietveld 24jun13 site-5

Via deze link kan het persbericht worden gedownload.
05-06-2013

miniminimarkt 5juni13 site-5 miniminimarkt 5juni13 site-9
miniminimarkt 5juni13 site-7 miniminimarkt 5juni13 site-2
Op woensdag 5 juni werd op het schoolplein van Bladergroen de traditionele mini-mini markt georganiseerd. Leerlingen uit het tweede leerjaar van SG Nelson Mandela en SG W.J. Bladergroen hebben eigen mini-ondernemingen opgezet en verzilveren hun inspanningen op de markt. De opbrengst gaat naar het goede doel. Dit jaar is de opbrengst voor Kika.
banner-nieuws copy