Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Centraal eindexamen geschrapt, nieuwe inrichting schoolexamens

24
maart
2020

Minister Slob, van onderwijs, heeft vandaag bekend gemaakt dat de centrale eindexamens niet zullen doorgaan. Dat betekent dat eindexamenleerlingen hun diploma krijgen op basis van hun resultaten van de schoolexamens. Gisteravond is bekend gemaakt dat samenscholingen van meer als drie personen niet meer mogen. Dit bracht veel onrust en onduidelijkheid wat de consequenties van deze maatregel zijn voor het onderwijs. De PSG heeft naar aanleiding van deze onduidelijkheid gisteravond besloten de schoolexamens op te schorten.

Centraal eindexamen geschrapt, nieuwe inrichting schoolexamens

Nu het centraal eindexamen niet meer zal doorgaan, zal de PSG zich opnieuw moeten beraden over de inrichting van het schoolexamen. Het schoolexamen maakt onderdeel uit van het centraal examen. De resultaten van het schoolexamen en van het centraal examen zijn samen bepalend voor de eindcijfers en het behalen van een diploma.

Meer tijd voor schoolexamens

Het schrappen van de centrale examens geeft de scholen meer ruimte om de schoolexamens opnieuw in te richten, aangepast aan de nieuwe maatregelen en de richtlijnen van het RIVM. De PSG is in beraad over de invullingen van deze schoolexamens. Te denken valt aan mondelinge examens, of het maken van verslagen. Het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) moeten worden aangepast.

Grote opdracht

Dit vraagt om een grote inzet en tijd van docenten en medewerkers. Onze focus ligt op dit moment ook met name bij het online onderwijs. Daar komt nu, met de herinrichting van de schoolexamens, een grote opdracht bij.

Trots op onze leerlingen

Ook van onze leerlingen, met name de leerlingen in het eindexamenjaar, wordt heel veel gevraagd. We kunnen terugkijken op een heel positieve start van de online lessen. De leerlingen pikken het fantastisch op. Daar zijn we trots op. Wij hebben er vertrouwen in dat ook de schoolexamens positief zullen verlopen. We wensen al onze leerlingen heel veel succes en danken hen voor het begrip en geduld.

Meer informatie volgt

Wij zullen onze leerlingen en hun ouders/verzorgers z.s.m. informeren over de invulling van de schoolexamens. Onze prioriteit en onze toewijding blijft bij het zo goed mogelijk inrichten van het onderwijs zodat onze leerlingen straks met een diploma een mooie start kunnen maken naar een vervolgopleiding.