Voor vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Examens gaan door, online les gaat goed

18
maart
2020

Minister Slob, van Onderwijs, maakte dinsdagmiddag bekend dat het de komende weken mogelijk wordt om schoolexamens te maken. Het behalen van een diploma om aan een vervolgopleiding te beginnen heeft prioriteit. De regels van het RIVM o.a. om niet te veel mensen bij elkaar te laten zijn moeten daarbij in acht worden genomen. Ook moeten we de mogelijkheden onderzoeken voor online of telefonische mondelinge examens.

 

 

Examens gaan door

Dit betekent niet dat het onderwijs voor eindexamenkandidaten weer op de oude manier zal worden opgepakt. Onder voorwaarden kunnen alleen eindexamenkandidaten naar school toe om een examen af te leggen.

De minister heeft besloten dat ook digitale- en fysieke praktijkexamens op het VMBO door kunnen gaan. De voorwaarde is wel dat alle aanwezige leerlingen en leraren klachtenvrij moeten zijn. Wij inventariseren de mogelijkheden op dit moment en zullen u en onze leerlingen zo spoedig mogelijk informeren over de afname van de schoolexamens.

Daarnaast heeft de minister ook besloten om de inschrijvingsdatum voor het vervolgonderwijs, die nu op 1 mei gepland staat, naar achteren te schuiven. Veel open dagen gaan niet door en scholieren hebben door deze situatie meer de tijd nodig om een passende studiekeuze te kunnen maken.

Centrale eindexamens
Over de centrale eindexamens is nog onduidelijkheid. Minister Slob zegt dat een definitief besluit op 6 april wordt genomen. Tot dat besluit willen wij onze leerlingen adviseren zich te blijven voorbereiden op de examens. Wij hopen erop, samen met u en de examenkandidaten, dat er snel meer duidelijkheid zal zijn over de centrale eindexamens. 

Online lessen gaan goed

Na twee dagen van hard werken, lessen voorbereiden en trainingen volgen is vandaag het online lesgeven gestart op de scholen. We kunnen u gelukkig vertellen dat we heel veel positieve berichten horen. De docenten zijn blij met hoe alles lijkt te werken maar vooral ook met de online aanwezigheid van bijna alle leerlingen! Daar willen we onze leerlingen een groot compliment voor geven. 

Natuurlijk zijn er ook zaken die niet helemaal vanzelf gaan of onduidelijkheid geven. Zo zijn er problemen met de overbelasting van Magister.