Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Fysiek les, maar met maatregelen

06
september
2021

Met ingang van schooljaar 21-22 geven alle PSG scholen weer volledig fysiek onderwijs aan alle leerlingen. We hopen dat de ontwikkelingen van het Corona-virus ons niet weer dwingen tijdelijk de deuren te sluiten.  

 

Fysiek les, maar met maatregelen

Voorlopig worden er nog enkele aanvullende maatregelen binnen het voortgezet onderwijs gecontinueerd gericht op het zoveel mogelijk beperken van besmettingen. Hieronder een opsomming van de belangrijkste richtlijnen van het RIVM: 

  • Thuisblijven bij (milde) klachten 
  • Afstandsregel: medewerkers houden onderling en tussen leerlingen 1,5 meter afstand. Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 
  • Mondkapjesplicht: leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje binnen de school en zetten het mondkapje alleen af als ze op hun plaats zitten in het lokaal. Wanneer leerlingen pauze hebben, mogen zij het mondkapje in de aula afzetten als ze op de plaats zitten waar ze willen eten en drinken. Bij goed weer zullen we leerlingen motiveren om zoveel mogelijk buiten pauze te houden. 
  • Zelftestbeleid: het advies blijft om twee keer in de week te blijven testen met een zelftest, tenzij je als immuun wordt beschouwd. Zelftesten worden op school uitgedeeld. Gevaccineerde leerlingen hoeven zichzelf vanaf twee weken na de laatste prik niet meer preventief te testen. 
  • Quarantaine: medewerkers en leerlingen die al minstens twee weken volledig ingeënt zijn tegen Covid-19, hoeven niet meer in quarantaine na contact met een besmette persoon. 

 

We rekenen op ieders medewerking om zo de continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Purmerendse ScholenGroep, 

 

drs. P.T.E. Reenalda 

voorzitter College van Bestuur