Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Jan van Egmond Lyceum werkt aan oplossing wateroverlast Kooimanpark

15
februari
2021

Leerlingen uit het 4e jaar van het VWO van het Jan van Egmondlyceum hebben een onderzoek gedaan naar oplossingen voor de wateroverlast in het Kooimanpark. Donderdag 28 januari hebben de leerlingen hun plannen gepresenteerd aan de gemeente Purmerend. De leerlingen werken samen met de gemeente in het zoeken van een oplossing van de wateroverlast.

 

Jan van Egmond Lyceum werkt aan oplossing wateroverlast Kooimanpark

Het Kooimanpark, ook wel ‘Jantje Park’ genoemd, grenst aan het Jan van Egmond Lyceum. Er is een probleem met wateroverlast in het park. Dat maakt het recreëren in het park voor de omwonenden, maar ook voor de leerlingen van de school onaantrekkelijk. De gemeente wilde de nieuwsgierige onderzoekers in spé van het Jan van Egmond Lyceum graag betrekken bij de verbetering van het park naast de school. Daarmee is een mooie samenwerking ontstaan.

 

De gemeente voor de klas

Vanuit de gemeente hebben de leerlingen een online les gekregen van Dhr. Sluis, medewerker van de gemeente Purmerend. In deze les is de problematiek in het park duidelijk gemaakt. De leerlingen zijn gevraagd mee te denken in een oplossing. Daarmee werd het Kooimanpark hun onderzoeksgebied. Nadat de hoofd- en deelvragen zijn ontvangen zijn de leerlingen het onderzoeksgebied in gegaan om foto’s te maken en het onderzoeksgebied te bekijken. Na hun bevindingen hebben zij zich gebogen over een oplossing van het probleem. De twee beste onderzoeken mochten uiteindelijk een online presentatie geven aan de gemeente.

 

Innovatieve oplossingen

De twee teams, bestaande uit Mees Soepnel, Isa Lagerweij, Nikki van Ravenswaaij en Zahra Menguellati hebben de gemeente positief verrast met een aantal heel innovatieve maatregelen. Zo werd het aanpakken van de boombeplanting en de waterafvoer (o.a. geulen aanleggen) genoemd, maar ook de recreatie in het park voor jong en oud is volgens de leerlingen voor verbetering vatbaar. Een waterplein met meerdere functies is daarom ook voorgesteld. De talloze maatregelen en hun uiteindelijke advies zijn doorgespeeld naar de ontwerpcommissie van het park. Zij besluiten uiteindelijk welke maatregelen zullen worden toegepast in de bestrijding van de wateroverlast. Het Jan van Egmond Lyceum hoopt de adviezen van de leerlingen ook echt in het park terug te zien.