Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Klokkenluidersregeling en integriteitscode

11
september
2023

Onlangs heeft de interim-bestuurder twee belangrijke documenten vastgesteld; de klokkenluidersregeling en de integriteitscode. Dit is uiteraard in samenspraak met de raad van toezicht, de directie en de centrale medezeggenschapsraad gegaan. Het is belangrijk dat we deze 'afspraken' met elkaar hebben gemaakt en hier regelmatig bij stilstaan. Dit is daarom ook opgenomen in de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. 

Klokkenluidersregeling en integriteitscode
Klokkenluidersregeling
In deze regeling, voluit heet deze: 'Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht Purmerendse ScholenGroep’ worden klokkenluiders beter beschermd dan voorheen. In feite is het een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer
een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand of een inbreuk op een Unierecht bestaat. In deze regeling zijn we heel dicht bij de modelregeling van de VO-raad gebleven.
Integriteitscode
De integriteitscode is een code inzake gedragingen die de integriteit van leerlingen, medewerkers, vrijwilligers en vertegenwoordigers/representanten van de PSG betreffen. Deze interne code vormt een aanvulling op reeds geldende (wettelijke) regels en op interne PSG-regelingen, procedures en afspraken.
Net als bij de klokkenluidersregeling is het model van de VO-raad als uitgangspunt gebruikt, maar hebben we ook gekeken naar andere codes en op basis van onze ervaringen elementen aangepast.
De regeling zijn te raadplegen via de website