Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Leden voor de Raad van Toezicht gezocht

20
april
2022

Update: De vacatures zijn inmiddels vervuld.

 

Gezocht: twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Het eerste lid zal worden benoemd op bindende voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad en heeft als profiel: ‘Bewaken en borgen van de belangen van leerlingen, ouders en personeel’. Het tweede lid heeft als profiel: ‘Bewaken en borgen van de beginselen van openbaar bestuur’.

Leden voor de Raad van Toezicht gezocht

Wat ga je doen?

De raad van toezicht (RvT) is toezichthouder van de stichting Purmerendse ScholenGroep. De RvT onderscheidt in haar functioneren vier rollen, te weten:

  • toezichthouder op integriteit;
  • adviseur en klankbord;
  • werkgever;
  • verantwoorder.

 

Concreet betekent dit dat de RvT het CvB benoemt, en het functioneren beoordeelt. Verder houdt zij toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB en staat zij het bestuur met raad terzijde. Daarnaast moet de RvT een aantal besluiten van het bestuur goedkeuren, wanneer het gaat om bijvoorbeeld beleidsplannen, de jaarrekening of het jaarverslag.

 

Download hier de complete profielschets.

 

Wie zijn wij?

De Purmerendse ScholenGroep (PSG) bestaat uit zeven scholen. Deze scholen verzorgen een breed aanbod in opleidingen en leerwegen in het voortgezet onderwijs voor de regio Waterland. Onze scholen bieden naar grondslag openbaar of bijzonder onderwijs en hanteren elk een uiteenlopende pedagogisch-didactische aanpak. Deze diversiteit geeft ouders en leerlingen de mogelijkheid tot kiezen en geeft onze scholen de mogelijkheid om leerlingen maatwerk aan te bieden.

Onze scholen verzorgen tezamen met ongeveer 500 medewerkers kwalitatief hoogwaardig onderwijs en ondersteuning voor zo’n 4200 leerlingen uit Purmerend en omgeving. De PSG neemt deel aan verschillende samenwerkingen in de regio.

 

Praktische informatie

Als de vacature je aanspreekt en je jezelf goed in dit profiel herkent, horen wij graag van je. Solliciteer via de solliciteerbutton van LinkedIn.

 

We zien je reactie graag uiterlijk 15 mei 2022 tegemoet.