Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Leerlingen uit Oekraïne

05
april
2022

Veel Oekraïners hebben hun land moeten verlaten om elders een veilige plek te vinden. In de regio Waterland zijn inmiddels zo’n 600 mensen die opgevangen worden bij particulieren of die in grotere groepen onderdak geboden wordt. Daaronder zijn op dit moment zo’n 185 kinderen tussen de 2 en 18 jaar die zo snel mogelijk een plek nodig hebben om naar school te gaan. We verwachten dat dit aantal de komende weken en maanden snel zal oplopen. De besturen van de PSG, Opspoor en CPOW hebben de handen ineengeslagen om op zeer korte termijn opvang/onderwijs te organiseren voor deze kinderen.

Leerlingen uit Oekraïne

We zijn op zoek naar een locatie waar deze kinderen naar school kunnen. We hebben hiervoor een pand op het oog dat op dit moment nog niet direct beschikbaar is. De verwachting is dat dit tegen de zomervakantie klaar zal zijn.

Tijdelijke locatie

Tot die tijd maken we gebruik van een tijdelijke ruimte waar de PSG de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar uit Waterland onderwijs kan geven. Die ruimte is in het Vita College aan de Bergmolen 2 in Purmerend.

Onderwijs

De leerlingen zullen een deel van de tijd (online) Oekraïense lessen volgen, onder begeleiding van meegereisde docenten. Een deel van de lessen zal bestaan uit Nederlands (NT2), leven in Nederland (kennis maken met de Nederlandse cultuur), wiskunde/rekenen en ICT-lessen. Voor een deel zullen de leerlingen ook buiten de locatie les hebben in bv de muziekschool, Kunstcentrum Wherelant, bij het NKT of in H20. Dit programma zal dagelijks wisselen tot we de onderwijsbehoefte van iedere leerling in kaart hebben.

Start 6 april

Dit project wordt voor wat betreft de leerlingen tussen de 12 en 18 jaar gecoördineerd door medewerkers van de PSG. Op woensdag 6 april starten de lessen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben of het zien zitten om op de 1 of andere manier bij dit project te helpen, dan kunt u contact opnemen met Marieke Bremer, via bmr@psg.nl .