Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Leerlingen weer beperkt naar school

25
februari
2021

Tijdens de persconferentie van dinsdag 23 februari is duidelijk geworden dat leerlingen per 1 maart 1 dag in de week naar school mogen komen. Wij zijn heel blij met dit nieuws, al is het maar een kleine stap. Op dit moment bekijken we de mogelijkheden om hier zo goed mogelijk op in te spelen.

Leerlingen weer beperkt naar school

De vakantie op dit moment beperkt ons in de mogelijkheid de roosters aan te passen. Er zijn zaken waar we rekening mee moeten houden. De anderhalve meter-maatregel, lessen aan examenkandidaten, opvang voor kwetsbare kinderen maken het onmogelijk alle leerlingen tegelijk op school te laten komen. Een ingewikkelde puzzel, die waarschijnlijk niet op 1 maart voor elke school klaar is. Ouders en leerlingen zullen zo snel mogelijk geïnformeerd worden door de scholen over het nieuwe rooster na de vakantie. Tot die tijd blijven we het rooster van vóór de vakantie volgen (met uitzondering van SG W.J. Bladergroen).