Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Nieuw bij de PSG: Vita College in Purmerend

09
februari
2021

onderwijs voor 10-14-jarigen

Zit uw kind in groep 7 van 8? Dan maakt u met uw kind binnenkort een keuze voor een school in het voortgezet onderwijs. Vaak is het moeilijk voor uw kind om op deze leeftijd al een keuze te maken voor een middelbare school. Voor andere kinderen komt dat moment juist weer laat. Sommige kinderen uit groep 7 kunnen niet wachten tot ze eindelijk naar de middelbare mogen. Omdat ze bijvoorbeeld toe zijn aan meer uitdaging. Stichting CPOW en de PSG vinden dat kinderen het keuzemoment niet per se alleen in groep 8 moeten maken. Zij bundelen hun krachten in een nieuwe onderwijsvorm in Purmerend: Het Vita College voor 10-14. Dit nieuwe onderwijs bereidt de kinderen een langere periode voor op de optie keuze binnen het voortgezet onderwijs. Deze keuze sluit zo beter aan bij de kwaliteiten en ontwikkeling van de leerlingen. Op 16 februari en op 3 maart is er een voorlichtingsavond.

 

Nieuw bij de PSG: Vita College voor 10-14-jarigen

Samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs

Op het Vita College  leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs op één school. Het 10-14 onderwijs op het Vita College is een combinatie van primair- (basis) en voortgezet onderwijs aan 10-14 jarigen met een team van docenten uit het basis en voortgezet onderwijs. Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW), verantwoordelijk voor 15 basisscholen in Waterland, en de Purmerendse ScholenGroep (PSG), waar zes scholen in het voortgezet onderwijs onder vallen, gaan samenwerken aan de ontwikkeling en uitvoering van deze nieuwe onderwijsvorm. De nieuwe school krijgt een eigen plek in het gebouw waar nu SG Antoni Gaudì zit.

Een ander keuzemoment

Persoonlijke groei, talentontwikkeling en coaching op maat staan ​​binnen dit onderwijs voorop. Het Vita College biedt leerlingen een uitdagende leeromgeving én het vertrouwen om door te groeien. Het doel is een betere aansluiting bij de talenten, de ontwikkelingsfase, de onderwijsbehoeften en de leerstijl van de leerlingen. Leerlingen krijgen meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat er bij hen past. Zo gaat de overgang geleidelijk en kan iedereen zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelen. Wij willen investeren in vitale en gelukkige leerlingen. Vitale leerlingen hebben de energie, motivatie en veerkracht om zich met plezier te ontwikkelen. Er is aandacht voor gezond leven en leren en voor de mentale gezondheid van de leerlingen.

Voor wie is Vita College?

Het 10-14 onderwijs is in de toekomstbestemming voor alle kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Maar we zijn gestart op een kleinere schaal. Dat betekent dat we de kinderen toelaten die mavo-, havo- of vwo-niveau hebben. We willen volgend schooljaar beginnen met het tweede en derde jaar; groep 8 en leerjaar 1. Dat zijn de kinderen die nu in groep 7 en 8 zitten. Na klas 4 van het Vita College de leerlingen in klas 3 van het voortgezet onderwijs in. Ze hebben dan dezelfde leeftijd als leerlingen die na groep 8 meteen zijn doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs.

Voorlichtingsavond

Dinsdag 16 februari en woensdag 3 maart is er een voorlichtingsavond van 19.00 tot 20.00 uur. Voor ouders en leerlingen uit groep 7 en 8. Op die avonden krijgt u informatie over het Vita College gepresenteerd en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. De voorlichtingsavonden zijn online, met een live streaming. U kunt de voorlichtingsavond bekijken op de website van Vita College: www.vitacollege.nl . Op deze website kunt u ook meer informatie lezen over deze nieuwe school.