Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Nieuw onderwijs voor 10-14 jarigen in Purmerend

27
mei
2020

Purmerend krijgt er een nieuwe onderwijsvorm bij, speciaal voor 10-14 jarigen. Stichting CPOW en de PSG bereiden deze nieuwe onderwijsvorm voor. Op 1 augustus 2021 willen zij starten met een combinatie van primair- (basis) en voortgezet onderwijs aan 10-14 jarigen. Dit nieuwe onderwijs bereidt de kinderen gedurende een langere periode voor op de uiteindelijke keuze binnen het voortgezet onderwijs. Deze keuze sluit zo beter aan bij de kwaliteiten en ontwikkeling van de leerlingen.

Nieuw onderwijs voor 10-14 jarigen in Purmerend

Betere aansluiting voor leerlingen

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW), verantwoordelijk voor 15 basisscholen in Waterland, en de Purmerendse ScholenGroep (PSG), waar zes scholen in het voortgezet onderwijs onder vallen, gaan samenwerken aan de ontwikkeling en uitvoering van deze nieuwe onderwijsvorm. Het nieuwe onderwijs is erop gericht om leerlingen tussen de 10 en 14 jaar door een team van docenten uit het basis en voortgezet onderwijs in een doorlopende leerlijn te begeleiden. Leerlingen krijgen zo meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat er bij hen past. Het doel is een betere aansluiting bij de talenten, de ontwikkelingsfase, de onderwijsbehoeften en de leerstijl van de leerlingen in deze leeftijdscategorie.

Peter Reenalda, voorzitter CvB PSG: “Met deze nieuwe vorm van onderwijs willen we maatwerk leveren voor kinderen die de overstap gaan maken van het basis- naar het voortgezet onderwijs.”

Vaak is de keuze te vroeg

In het reguliere onderwijs moeten kinderen in groep 8 van de basisschool voorsorteren voor het voortgezet onderwijs. Onderzoek wijst uit dat er een betere aansluiting is als er een geleidelijke overgang is. Iedereen ontwikkelt zich in eigen tempo en op zijn eigen manier. Sommige leerlingen zijn laatbloeiers, anderen moeten langer wennen in hun eerste jaren op het voortgezet onderwijs, waardoor hun talenten minder makkelijk uit de verf komen. Het is voor die groep leerlingen beter om het definitieve schooladvies naar een later moment te verschuiven. Zo maken zij een keuze die bij hen past. Erik Abbink, voorzitter CvB CPOW: “We willen de kracht van onze beide organisaties bundelen om een langere groeilijn, een zachte landing in het vo te realiseren. Het onderwijs legt het accent op het aanleren van vaardigheden en leren in samenhang.”

Er moet nog veel werk gedaan worden alvorens we in augustus 2021 kunnen beginnen. Nieuwe leerlingen kunnen zich straks na de informatiebijeenkomsten en open dagen op de gebruikelijke manieren aanmelden.