Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Nieuwe slaag-zakregeling is bekend

08
april
2020

4 juni landelijk moment geslaagden

Het ministerie van OCW heeft vandaag, 8 april, de nieuwe slaag-zakregeling gepubliceerd. Bekijk hier de regeling... 

Nieuwe slaag-zakregeling is bekend

Omdat er dit jaar geen centraal eindexamen is worden eindexamenkandidaten beoordeeld op de resultaten van hun schoolexamens. Scholen kunnen deze schoolexamens en de herkansingen daarvan afronden tot 4 juni. 

Nieuw: Resultaatverbeteringstoetsen

Veel eindexamenkandidaten maken bij de centrale eindexamens een grote eindspurt. Daarmee kunnen ze hun cijfers nog flink ophalen en de kans op een diploma vergroten. Die kans hebben ze nu niet. Om dit te compenseren komen er na 4 juni resultaatverbeteringstoetsen. Deze tellen voor 50% mee voor het eindcijfer, behalve als het cijfer lager is dan het schoolexamen. Leerlingen mogen voor twee vakken een resultaatverbeteringstoets maken.

Leerlingen die geslaagd zijn krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding.

Bekijk hier antwoorden op veelgestelde vragen over de regeling...

4 juni: Landelijk moment voor geslaagden

Sommige geslaagden weten het al, voor anderen is het nog steeds spannend of ze zullen slagen. Minister Slob van OCW heeft besloten dat 4 juni een landelijk moment komt voor geslaagden om te vieren dat ze hun diploma hebben behaald. De manier waarop dit wordt gevierd is nog niet duidelijk. Alles hangt af van de omstandigheden rondom corona op 4 juni. De minister hoopt in ieder geval aan de huizen veel vlaggen met schooltassen te zien op 4 juni.