Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Nieuwe voorzitter College van Bestuur

02
september
2019

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de heer C.J. Schouten, directeur-bestuurder van de PSG, heeft de raad van toezicht per 1 augustus 2019 de heer P.T.E. Reenalda benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

Nieuwe voorzitter College van Bestuur

De heer Schouten is sinds 2013 aan de PSG verbonden. Onder zijn leiding is een ontwikkeling in gang gezet van centraal aangestuurde organisatie naar integrale verantwoordelijkheid voor de scholen. De PSG is financieel gezond en er zijn prachtige plannen ontwikkeld voor de toekomst. Een mooi moment om het stokje over te dragen.

De heer Reenalda is een ervaren onderwijsbestuurder die de afgelopen jaren als voorzitter College van Bestuur van Stichting Stedelijk VO in Zoetermeer werkzaam is geweest.

Om een goede overdracht te borgen, blijft de heer Schouten nog enige tijd aan de PSG verbonden.