Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Pas na de zomervakantie allemaal tegelijk naar school

27
mei
2021

Leerlingen krijgen zelftesten mee naar huis

Het kabinet heeft kort geleden besloten dat de anderhalve meter afstand voor leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs gaat vervallen. Dit is geadviseerd door het Outbreak Management Team (OMT). Een gevolg hiervan is dat scholen in het voortgezet onderwijs weer helemaal open kunnen en dat alle leerlingen weer naar school kunnen. De PSG wil dit pas na de zomervakantie gaan invoeren.

Update 31 mei: op dit moment beraden wij ons hoe wij kunnen voldoen aan de verplichting voor alle scholen om alle leerlingen tegelijkertijd toe te laten, die per 7 juni ingaat. Deze verplichting stond op het moment van schrijven op 27 mei nog niet vast.

Pas na de zomervakantie allemaal tegelijk naar school

De PSG is heel blij dat het met de bestrijding van de Corona pandemie beter lijkt te gaan en dat de maatregelen verruimd kunnen worden. We zien ook aan onze leerlingen dat het hoop geeft nu het uitzicht op hun oude leven dichterbij komt. 

Wij hebben in Purmerend dit jaar vroeg zomervakantie. Tussen nu en het einde van het schooljaar staan ​​er proefwerkweken, activiteitenweken en afsluitende projecten op het programma. Om onze leerlingen zo goed voor te bereiden en de rust te bewaren hebben wij besloten de roosters niet opnieuw aan te passen.

Tijdens de laatste paar weken van dit schooljaar zullen we oog houden voor de veiligheid van onze medewerkers en onze leerlingen. We kiezen ervoor om rust te bewaren en we verwachten dat dit de leerrendementen meer ten goede komt dan alle leerlingen nu naar school te halen. Wij proberen deze periode zo veilig mogelijk door te komen, zodat eenieder straks gezond van een zeer welverdiende zomervakantie kan gaan genieten!

Vanaf volgend schooljaar kunnen we weer met hele klassen tegelijk naar school. We zien er naar uit om onze aandacht nog meer op onze leerlingen en het onderwijs te richten en minder op Corona. Tot die tijd blijven we heel voorzichtig.

Zelftesten

Elke leerling krijgt, vanaf deze week, elke week twee zelftesten mee naar huis die zij thuis kunnen doen. Leerlingen van 16 jaar en ouder bepalen zelf of zij deze test thuis willen doen. Leerlingen jonger dan 16 doen de zelftest thuis, in overleg met de ouders / verzorgers. De zelftesten zijn voor persoonlijk gebruik van de leerlingen en kunnen onder toezicht van -en met hulp van- de ouders worden gedaan.

Is de test positief?

Als een testuitslag positief is, betekent het dat je besmet bent met het coronavirus. Als de test negatief is, is de kans groot dat je niet besmet bent. De zelftesten zijn minder betrouwbaar dan de testen van de GGD in de teststraat. Het kan dan ook zijn dat de test negatief is, je toch besmet bent. Zie voor meer informatie over de zelftest, bijgaande brochure van de Rijksoverheid.

Als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is, dan blijft alles het nu ook al is. Je gaat dan in quarantaine en naar de GGD-teststraat voor een test, ook als je een negatieve uitslag van de zelftest hebt.

Als je klachten hebt die op corona lijken (koorts, verkouden, keelpijn, hoesten, verlies van reuk van smaak) dan is de zelftest niet genoeg om te zien van je het virus hebt opgelopen. Ook dan ga je naar de GGD-teststraat voor een test. Na een zelftest en als je in nauw contact bent geweest van een besmette persoon moet je dus ook nog naar de GGD-teststraat voor een test.