Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

PSG publiceert naast Jaarverslag een Terugblik op 2020

09
september
2021

2020; het eerste coronajaar

Het Jaarverslag en jaarrekening van de Purmerendse ScholenGroep over 2020 is gepubliceerd. Naast het Jaarverslag heeft de PSG ook een Terugblik op 2020 gepubliceerd. Het Jaarverslag en Jaarrekening geeft, naast het strategisch beleid, de missie en visie en de organisatiestructuur, met name de financiële positie weer. In de Terugblik op 2020 kunt u lezen hoe corona zijn stempel drukte op onze leerlingen, onze medewerkers en ons onderwijs.

PSG Jaarverslag en Terugblik op 2020 staan online

2020 was een bijzonder jaar. De wereld raakte in de greep van de Covid pandemie. Corona heeft ook het onderwijs geraakt. We hebben binnen zeer korte tijd online alternatieven voor het fysieke onderwijs moeten maken. Het heeft ons veel gekost, met name op het sociaal-emotionele vlak. Er waren ook hele mooie ontwikkelingen. We kregen het predicaat Technasium, waar we dit schooljaar mee zijn gestart. Er is een nieuwe onderwijsvorm ontwikkeld; het 10-14 onderwijs van het Vita College, dat ook dit schooljaar is gestart. Binnen de scholen zijn mooie onderwijsinhoudelijke stappen gemaakt. En de verkenning naar een bestuurlijke samenwerking met andere scholengroepen is gestart. Ook bleek dat corona ons ook veel heeft opgeleverd.

Lees alles over deze ontwikkelingen in de Terugblik op 2020. Met o.a. interviews met schoolleiders, docenten en leerlingen van onze scholen, waarin zij vertellen hoe zij de coronapandemie hebben ervaren.

 

Lees hier het Jaarverslag en de jaarrekening terug: