Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

PSG-scholen gaan niet volledig open op 7 juni

04
juni
2021

Huidige lesroosters blijven van kracht

Minister Slob van onderwijs wil dat de scholen in het voortgezet onderwijs op 7 juni a.s. weer voor alle leerlingen tegelijk toegankelijk zijn. Op 27 mei j.l. heeft de PSG de ouders laten weten dat de PSG hier niet voor kiest. Omdat we ons realiseren dat het om een zorgvuldige afweging van verschillende belangen gaat, hebben wij nogmaals overwogen of wij een juiste beslissing hebben genomen. Na beraad met diverse betrokkenen blijft de PSG achter haar eerder genomen besluit staan. De PSG-scholen houden zich tot aan de zomervakantie aan de huidige lesroosters, waarbij de leerlingen allemaal regelmatig naar school komen, maar niet allemaal tegelijk.

PSG-scholen gaan niet volledig open op 7 juni

Er is gesproken met ouders, alle schoolleiders en de centrale medezeggenschapsraad. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente en met de schoolinspectie. Tenslotte was de mening van onze medewerkers van doorslaggevend belang. Onder alle medewerkers, directie, docenten en onderwijsondersteunend personeel is een poll gehouden. Daaruit bleek dat 89% van de medewerkers het geen goed idee vindt om de scholen weer voor alle leerlingen tegelijk open te stellen.

De volgende zaken liggen ten grondslag aan dit besluit:

Veiligheid en gezondheid
Onze zorg gaat uit naar de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers. Een heel groot deel van onze medewerkers is nog niet (volledig) gevaccineerd. Veel van onze docenten voelen zich niet veilig in een klas met alle leerlingen tegelijk. Daar komt nog bij dat de door de overheid beschikbaar gestelde zelftests niet worden gebruikt op de manier die de overheid in gedachten heeft. Als we de scholen pas na de zomervakantie openen voor alle leerlingen kan bijna iedereen, die dat wil, gevaccineerd zijn.

Rust vergroot de leeropbrengst
De combinatie tussen fysiek en online onderwijs loopt goed. Alle leerlingen zijn regelmatig op school en er heerst rust. Door het samenbrengen van alle leerlingen, die elkaar soms lang niet hebben gezien, kan er veel onrust ontstaan waardoor het onderwijsproces kan worden verstoord. Die twee weken gebruiken we liever voor goed onderwijs om de optimale ondersteuning te bieden voor de toetsweek.

Effectiviteit
Over ruim 5 weken begint onze zomervakantie. De normale lesdagen tot aan de zomervakantie beslaan voor onze regio in totaal ongeveer 2 weken. Daarnaast zijn er 3 weken met toetsen, sport en andere activiteiten waarbij alle leerlingen tegelijk op school zijn. Tijdens de toetsen en de andere activiteiten is de afstand van anderhalve meter beter te waarborgen. Het jaar wordt dus net zo afgerond als in een jaar waar geen corona speelde, behalve tijdens de resterende twee weken met normale lesdagen.


Vanaf volgend schooljaar volledig open
Vanaf volgend schooljaar zullen we weer allemaal tegelijk naar school kunnen gaan. We verheugen ons erop om onze focus nog meer op onze leerlingen en het onderwijs te richten en minder op corona. Tot die tijd zullen we voorzichtig blijven.