Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Mondkapjesplicht op de scholen per 9 nov. 2020

05
november
2020

Vanaf aanstaande maandag 9 november voeren we op onze scholen de mondkapjesplicht in. Hiermee lopen we vooruit op de tijdelijke coronawet, waarmee de eerste kamer op 26 oktober heeft ingestemd. Deze wet zegt o.a. dat het op korte termijn verplicht zal worden een mondkapje te dragen in openbare ruimten. 

PSG voert mondkapjesplicht in

Dringend advies wordt draagplicht
Leerlingen en medewerkers in de school werd al gevraagd een mondkapje te dragen. Maar verplicht was het nog niet. Hiermee wordt het dringend advies omgezet in een mondkapjesplicht. Vanaf aanstaande maandag is het dus verplicht voor iedereen die zich in de school bevindt een mondkapje te dragen als je door de gangen loopt of door het lokaal. 

Leerlingen krijgen een mondkapje
Om de leerlingen tegemoet te komen krijgen alle leerlingen deze week een mondkapje. Dit mondkapje is wasbaar en bedrukt met vrolijk gekleurde asterisken, de bekende sterren uit de logo’s van onze scholen.

Waarom gaan we over tot een mondkapjesplicht?
Deze punten hebben ons doen besluiten om de mondkapjes verplicht te stellen:

  • Het aantal coronabesmettingen in Zaanstreek-Waterland blijft stijgen;
  • Als schoolbestuur hebben wij een zorgplicht voor de veiligheid van onze leerlingen (art.3b WVO);
  • Als werkgever, zijn we op basis van arbo-wetgeving verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving;
  • Als schoolbestuur streven we ernaar de continuïteit van ons onderwijs te borgen en om (tijdelijke) schoolsluitingen te voorkomen;
  • In ons omringende landen worden vergelijkbare maatregelen genomen;
  • Een mondkapjesplicht geeft voor iedereen duidelijkheid.

We willen graag dat we onze scholen open kunnen houden. Dat kan alleen als iedereen zo veel mogelijk beschermd is tegen besmetting van het coronavirus. Leerlingen die niet aan de mondkapjesplicht houden wordt thuisonderwijs aangeboden.