Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Scholen op 10 januari 2022 weer open!

05
januari
2022

We zijn erg blij dat het kabinet afgelopen maandag op basis van het OMT-advies heeft besloten om de basis- en voortgezet onderwijs scholen vanaf maandag 10 januari te heropenen. Dit is een mooie start van het jaar 2022. We hopen dat deze lijn zich voortzet voor het komend jaar en we onze leerlingen op school kunnen blijven ontvangen. Er gaat niets boven fysiek onderwijs, maar feit is dat we ons ook de komende tijd moeten blijven inspannen om voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers te zorgen.

Scholen op 10 januari 2022 weer open!

De richtlijnen vanuit de overheid voor de scholen zijn hetzelfde als voor de kerstvakantie, waarbij o.a. het dragen van een mondkapje, de zelftesten en de hygiëne maatregelen worden beschreven. Hieronder een korte samenvatting van deze maatregelen die van toepassing zijn op alle PSG scholen:

Maatregelen
Mondkapje:
Leerlingen en collega’s zijn verplicht een mondkapje te dragen als zij zich bewegen door de school. Zittend mag het mondkapje af.
Zelftesten:
Leerlingen wordt gevraagd om twee keer per week een zelftest af te nemen. De zelftesten worden de komende tijd wekelijks door de mentor aan de klas uitgedeeld.
Hygiënemaatregelen:
De hygiënemaatregelen zijn belangrijk: vaak de handen wassen, geen handen schudden en hoesten en niezen in je elleboog; we proberen zoveel mogelijk te ventileren.
1,5 meterregel:
Collega’s worden geacht onderling 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het kan zijn dat (individuele) collega’s verzoeken dat ook leerlingen 1,5 meter afstand van hen houden. We gaan ervan uit dat leerlingen dit verzoek respecteren.
Ouder(s)/verzorger(s) worden verzocht niet in de school te komen (tenzij dit echt niet anders kan. Mocht het wel noodzakelijk zijn om op school te zijn, moeten ook ouder(s)/verzorger(s) de 1,5 meter hanteren en een mondkapje dragen.

Bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD
Heeft een leerling (of medewerker) corona gerelateerde klachten, of is er een positieve zelftest afgenomen, dan blijft de leerling (of medewerker) thuis en laat zich testen bij de GGD. Denk hierbij aan de volgende klachten:  

  • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn)  
  • hoesten
  • verhoging of koorts (37,5 graden of hoger)
  • benauwdheid
  • plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)

Bij een positieve (zelf)test gaat iedereen thuis in quarantaine. Wij vragen jullie om ons hiervan direct op de hoogte te stellen. Bij een coronabesmetting van een huisgenoot gaat de leerling in quarantaine, ook als deze gevaccineerd is.

De meest recente en actuele beslisboom (14.12.2021) vindt u hier: https://www.boink.info/cms/streambin.aspx?documentid=355