Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

PSG verkent bestuurlijke, duurzame samenwerking met Atlas College en Tabor College

30
juni
2020

Scholengemeenschappen onderzoeken bestuurlijke samenwerking

De Purmerendse ScholenGroep, het Tabor College en het Atlas College hebben een gezamenlijke ambitie om de leerling, nu en in de toekomst, te kunnen blijven voorzien van een breed, dekkend onderwijsaanbod van hoge kwaliteit en een zo volledig mogelijk keuzepalet aan schooltypes, onderwijsvormen en maatwerk. In dat kader onderzoeken zij de komende maanden de mogelijkheden voor een bestuurlijke samenwerking.

Samenwerking biedt voordelen

In een steeds complexer wordende onderwijsomgeving, met groter wordende verantwoordelijkheden is het zaak om in samenwerking met andere besturen de individuele kwetsbaarheid te verminderen.

Intensief samenwerken levert bovendien een kwaliteitsimpuls op, op onder andere onderwijskundig en organisatorisch gebied. Partnerschap zorgt daarnaast voor een constructieve uitwisseling van expertise.

Verkenning

De komende maanden wordt de verkenning gestart, waarbij op de scholen tussentijdse bijeenkomsten georganiseerd worden, waarin medewerkers gevraagd wordt mee te denken. Ook zullen experts uit de organisaties met elkaar zoeken naar goede vormen van effectieve samenwerking en versterking van de organisaties. Wij streven ernaar in februari 2021 tot een visiedocument te komen.

Bestuurders willen patronen doorbreken

Agnita Mur, voorzitter college van bestuur Atlas College:

‘Willen wij in staat zijn om in de toekomst goed voorgezet onderwijs te kunnen blijven realiseren, dan is samenwerking belangrijk. Deze verkenning helpt ons jarenlange patronen te doorbreken en beter en anders te gaan werken. Iedereen is ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren en het verheugt ons dat we dit proces samen in kunnen gaan.’

Hans Nijdeken, voorzitter college van bestuur Tabor College:

‘De uitdagingen die ons in de komende jaren te wachten staan en de steeds groter wordende verantwoordelijkheid die het onderwijs krijgt, kunnen het beste in goede samenwerking met anderen opgepakt worden. Zonder die samenwerking is de kwetsbaarheid van scholen te groot. Samenwerkend wordt 1 + 1 aanzienlijk meer dan 2.’

Peter Reenalda, voorzitter college van bestuur Purmerendse ScholenGroep:

‘Samen willen we een krachtige en toekomstgerichte organisatie zijn. Door de intensieve samenwerking kunnen we nu en in de toekomst een rijke en betekenisvolle leeromgeving bieden voor onze leerlingen.’