Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

SG Gerrit Rietveld samen met de Bibliotheek op de bres voor leesplezier

31
oktober
2022

Voor scholen is het stimuleren tot lezen een belangrijke taak maar zij staan daar niet alleen in. Zowel de Bibliotheek als het onderwijs hebben de maatschappelijke taak om de onderwijs- en ontwikkelingskansen van jongeren in hun werkgebied te versterken. De Bibliotheek heeft een aanpak ontwikkeld voor leesbevordering en mediawijsheid onder de naam ‘de Bibliotheek op school’ (dBos). De Scholengemeenschap Gerrit Rietveld uit Purmerend en Bibliotheek Waterland gaan met ingang van dit schooljaar een samenwerking aan voor een dBos voor alle leerlingen.

SG Gerrit Rietveld samen met de Bibliotheek op de bres voor leesplezier

Op donderdag 3 november om 12.00 uur wordt de samenwerkingsovereenkomst de Bibliotheek op school getekend door Norbert van Halderen (directeur-bestuurder Bibliotheek Waterland) en Edith Pals (directeur SG Gerrit Rietveld).

Het leesoffensief

De leesvaardigheid én het leesplezier van 15-jarigen zijn de afgelopen jaren gedaald, zo blijkt uit onderwijsonderzoek PISA. Nederlandse leerlingen behoren tot de minst gemotiveerde lezers wereldwijd, en scoren niet langer boven het internationale gemiddelde op leesvaardigheid. Deze gegevens passen in een brede maatschappelijke trend van ontlezing. Een geïntegreerde aanpak voor het leesonderwijs, waarin leesmotivatie en leesvaardigheid hand in hand gaan, kan het tij helpen keren. Zo scoort 24% van de 15 jarigen onvoldoend op leesvaardigheid. Daarom heeft de gemeente Purmerend opgeroepen tot een Leesoffensief met als doel laaggeletterdheid te voorkomen.

Extra geld voor de schoolbibliotheek

De samenwerking van de Bibliotheek en de SG Gerrit Rietveld steekt in op het ontwikkelen van een stimulerende leesomgeving op de school. Met ondersteuning van de Bibliotheek stelt de SG Gerrit Rietveld jaarlijks een plan op waarin visie, doelen, werkplan en jaarprogramma met betrekking tot lezen (en mediawijsheid) zijn vastgelegd. Een leesconsulent van Bibliotheek Waterland zal het docententeam ondersteunen op het gebied van leesmotivatie en leesplezier. Bibliotheek Waterland zal advies geven over de collectie en inrichting van de schoolbibliotheek.

Bron: Rodi Media