Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Start schooljaar; waar houden we rekening mee?

13
augustus
2020

Alle leerlingen nemen een mondkapje mee

De vakantie is nu bijna voorbij. Maandag 17 augustus gaan onze scholen weer open. We houden rekening met ieders veiligheid en gezondheid. De VO-raad heeft 30 juni een protocol gepubliceerd waarin nieuwe regels zijn opgenomen. Dit protocol is onze leidraad. Maar we vragen leerlingen ook een mondkapje mee te nemen. Hierover worden ouders en leerlingen 13 augustus geïnformeerd.

Start schooljaar; waar houden we rekening mee?

Neem je mondkapje mee!

Voor sommige vakken kan het wenselijk zijn om een mondkapje te dragen. Alle leerlingen wordt dus gevraagd zelf een mondkapje mee te brengen naar school. Er wordt per vak gekeken wanneer het mondkapje op gaat.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in onze scholen voldoet aan de kwaliteitseisen. Er wordt nergens lucht gerecirculeerd. Verse lucht wordt steeds van buiten aangevoerd en de lucht in de school wordt weer naar buiten afgevoerd. Ook gaan we veel luchten door de ramen vaak open te zetten.

1,5 meter afstand

Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Naar docenten en medewerkers moet dat nog wel en houdt iedereen nog steeds anderhalve meter afstand.

Hygiene

De hygieneregels blijven van kracht. Handen wassen, desinfecteren van tafels etc, niezen en hoesten in de elleboog etc.

Bekijk hier de brief die ouders en leerlingen ontvangen.

Download het protocol Volledig Openen VO...