Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Van ’t Hek partner Technasium Purmerendse ScholenGroep

18
mei
2022

PURMEREND, 13 mei 2022 – Het Da Vinci College is met de Van ’t Hek Groep uit Zuidoostbeemster een 4-jarig partnership aangegaan om een volwaardig Technasium neer te zetten. Op vrijdag 13 mei beleefden de eerste twintig 2e jaars havo-vwo Technasium leerlingen een excursie naar diverse bouwprojecten waar Van ’t Hek actief is. Hiermee wordt het doel om techniek aantrekkelijker te maken, waarbij het (technisch) bedrijfsleven direct een rol speelt in het onderwijs, kracht bij gezet.

Van ’t Hek partner Technasium Purmerendse ScholenGroep

Op het Technasium volgen havo- en vwo-leerlingen, naast de reguliere vakken, het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) vanaf de brugklas t/m het examen. De leerlingen werken in teamverband projectmatig aan actuele opdrachten uit de praktijk, van echte bedrijven. Vanuit het partnership met Van ’t Hek worden materialen en gereedschap geleverd voor de inrichting van de Techniek Werkplaats. Daarnaast worden door Van 't Hek gastlessen gegeven ten behoeve van een gezamenlijk ontwikkelt lesproject. Ook de excursie van 13 mei maakte onderdeel uit van dit project.

Kennis en praktijk
De Purmerendse ScholenGroep wil in haar lesprogramma aansluiten bij de praktijk. Op het Technasium krijgen leerlingen een uitgebreide oriëntatie op de bètatechniek. Omdat de leerlingen in de jaren op het Technasium uitgebreid kennis maken met vele aspecten en beroepen uit de bètatechniek kunnen zijn bij het kiezen van een vervolgopleiding een weloverwogen keuze maken. Zo staat er straks een nieuwe lichting nieuwsgierige, onderzoekende en oplossingsgerichte medewerkers klaar voor een uitdaging in de techniek.

Samenwerking met bedrijven
Het bedrijf vraagt de leerlingen om een creatieve en innovatieve oplossing voor een bestaand probleem. Op deze manier ontstaan voor leerlingen herkenbare kennis- en tegelijkertijd praktijksituaties. In Van ’t Hek vond de scholengroep een vooruitstrevende partner.

Zekerheid voor de toekomst
Als marktleider in Nederland, met internationale ambities, is Van ’t Hek is een allround funderingsbedrijf dat verschillende technieken op grote schaal uitvoert. Het partnership met de PSG biedt Van ’t Hek gelegenheid om meer zekerheid voor de toekomst in te bouwen. Daarnaast speelt de maatschappelijke betrokkenheid bij de school en het verbeteren van de aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven ook een grote rol. Met Van ’t Hek als partner van het Technasium is een structurele samenwerking voor de komende vier jaar ingezet.