Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Wisseling schoolleider Jan van Egmond Lyceum

29
oktober
2019

De afgelopen jaren is op het Jan van Egmond Lyceum hard gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. We willen het onderwijs naar een nog hoger niveau brengen en daarvoor trekken wij binnenkort een nieuwe schoolleider aan.

 

Vorig schooljaar is onder leiding van Onno Mulder als nieuwe schoolleider een extra impuls gegeven aan de kwaliteitsslag. Dat resulteerde in een positieve beoordeling van de inspectie. We danken de heer Mulder voor zijn inzet daarbij. Maar de volgende fase in de verbetering en organisatieontwikkeling, vraagt andere kwaliteiten en eigenschappen van de schoolleiding. We hebben daarom in goed overleg met de heer Mulder besloten dat wij op zoek gaan naar een andere schoolleider.

We hopen zo snel mogelijk een nieuwe schoolleider te vinden. Tot die tijd ligt de dagelijkse leiding van de school bij de afdelingsleiders, ondersteund door Irma Krug, schooldirecteur van SG W.J. Bladergroen en René Visser, sectordirecteur VMBO. Voor ouders en kinderen blijft de mentor van hun kind het aanspreekpunt.

 Peter Reenalda, voorzitter College van Bestuur PSG: “Ik ben ervan overtuigd dat de school, met het aantrekken van een nieuwe schoolleider zich zal ontwikkelen tot een nog betere en fijnere school. Een school waar leerlingen met plezier dát onderwijs krijgen waarbij ze het beste uit zichzelf kunnen halen. En een school waar alle medewerkers vol enthousiasme de leerlingen begeleiden in hun leerproces.”