Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Passend onderwijs

Passend onderwijs gaat uit van toekomstige beperkingen maar van de mogelijkheden van kinderen. Met passend onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen onderwijs laten volgen op een gewone school in hun buurt. Voor kinderen die echt nodig hebben, blijft het speciaal onderwijs bestaan.

Elke school van de PSG heeft een zgn. ondersteuningsprofiel opgesteld. Meer informatie over de ondersteuning die een school leerlingen en ouders kan aanbieden is via deze link toegankelijkheid.

Passend onderwijs

Samenwerking
De scholen in de regio Waterland werken nauw met elkaar samen om het passend onderwijs goed in te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel in het voortgezet onderwijs ( VO SVO Waterland ) als in het primair onderwijs. Samen zorgen ze ervoor dat er straks voor alle leerlingen in Waterland een passende onderwijsplek is. uitgevoerd is dit in de regio Waterland, maar soms is er speciale ondersteuning buiten de regio nodig zoals bij Heliomare of Visio.

Betekent passend onderwijs dat alle kinderen moeten aannemen?
Met ingang van het passend onderwijs gaat de zorgplicht in. De schoolbesturen hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband met de school en de ouders op zoek naar de meest omvattende school als hun kind extra nodig heeft. Die passende onderwijsplek kan op de eigen school zijn, maar dat kan ook op een andere reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs of een school voor praktijkonderwijs.