Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Wat kost de school?

Schoolboeken en andere kosten

Kosten voor ouders/verzorgers PSG

De PSG hanteert de wet op de vrijwillige ouderbijdragen als uitgangspunt voor de schoolkosten. De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders/ verzorgers en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om
de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. Zolang jongeren leerplichtig zijn, betalen ouders geen lesgeld. 

Voor die activiteiten en voorzieningen waarvoor de school van het Rijk geen vergoeding ontvangt, maar die de school wel noodzakelijk of wenselijk vindt, vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft hierbij instemmingsrecht op de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is voor activiteiten als binnenlandse eendaagse excursies, vieringen, thema activiteiten. De school gaat er vanuit dat alle leerlingen gebruik maken van deze voorzieningen en deelnemen aan de activiteiten.

Ouders die de bijdrage niet willen betalen hoeven geen reden op te geven of inzicht te geven in hun financiële situatie. Zijn de kosten voor u een bezwaar dan heeft uw gemeente in veel gevallen een regeling die voorziet in een bijdrage in de schoolkosten. Zo heeft de gemeente Purmerend de regeling ‘MeerDoen’. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

De PSG vindt het belangrijk dat leerlingen aan alle activiteiten deel kunnen nemen. Wij kunnen deze activiteiten echter alleen blijven uitvoeren wanneer genoeg ouders de vrijwillige bijdrage voldoen. Voor iedere activiteit zal bepaald worden hoeveel minimaal betaald zal moeten zijn om de activiteit doorgang te kunnen laten vinden.

Te noemen zaken zijn:

• Het PSG-Schoolfonds;
• De algemene ouderbijdrage per school;
• De specifieke ouderbijdrage per school voor bijzondere onderwijskundige activiteiten; (b.v. tweetalig onderwijs (TTO) -Kunstklassen)
• De ouderbijdrage voor excursies, introductie 1e leerjaar en overige activiteiten.

De ouderbijdrage excursies, introductie eerste leerjaar en
overige activiteiten

Deelname aan meerdaagse en/of buitenlandse excursies en bijzondere activiteiten is vrijwillig. Kosten staan in het Jaarboekje 2022-2023 van de betreffende school en worden afzonderlijk in het schooljaar gefactureerd. Om leerlingen een goede start te bieden waarbij ze zo snel mogelijk vertrouwd raken met de nieuwe school, nieuwe klasgenoten en nieuwe docenten, organiseren de scholen voor de leerlingen in het eerst jaar introductiedagen. De invulling van die introductiedagen verschilt ook per school. Deze introductiedagen zijn echter alleen mogelijk door een financiële bijdrage van de ouders/verzorgers. School doet een dringend beroep op ouders/verzorgers om de vrijwillige bijdrage voor deze dagen te voldoen.

Kosten die niet onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen

Een aantal zaken is in de wet op de vrijwillige ouderbijdrage uitgesloten. De zaken die hieronder vallen zijn onder andere:

• Kosten voor externe diploma´s en certificaten (bijvoorbeeld Cambridge examen);
• Kosten van lesmaterialen waarvoor de school geen vergoeding ontvangt van het Rijk (zoals woordenboeken, atlas of rekenmachine. Deze zaken zijn eigendom van de leerling);
• Kosten van gereedschapskisten (deze is ook eigendom van de leerling).

Introductiedagen eerste leerjaar
Om leerlingen een goede start te bieden waarbij ze zo snel mogelijk vertrouwd raken met de nieuwe school, nieuwe klasgenoten en nieuwe docenten, organiseren de scholen voor de leerlingen in het eerste jaar introductiedagen. De invulling van die introductiedagen verschilt per school. Deze introductiedagen zijn echter alleen mogelijk door een financiële bijdrage van de ouders/verzorgers. School doet een dringend beroep op ouders/verzorgers om de vrijwillige bijdrage voor deze dagen te voldoen. De bijdrage voor de introductiedagen wordt voor de zomervakantie aan ouders/verzorgers gefactureerd.

Meer informatie over de kosten voor ouders is te vinden in onze Schoolgids. Ook de overheid geeft informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling

Zijn de kosten voor u een bezwaar dan heeft de gemeente in veel gevallen een regeling voor een bijdrage in de schoolkosten. Zo heeft de gemeente Purmerend de regeling 'MeerDoen'.

De school verwacht dat u in eerste instantie een beroep doet op de gemeentelijke regelingen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een beroep doen op de reductie-en kwijtscheldingsregeling van de school. Neem hiervoor contact op met de schoolleider. Om in aanmerking te komen voor deze regeling van de PSG is een inkomens- en vermogensgrens van 120% van de bijstandsnorm een voorwaarde. In bijzondere omstandigheden kan de school van deze norm af te wijken. De bijdrage bedraagt ​​maximaal € 350,- per leerling, per jaar.


Boeken, leer- en hulpmiddelen

Schoolboeken en lesmateriaal, specifiek voor een leerjaar die door de school worden gebruikt zijn  noodzakelijk voor het volgen van het onderwijsprogramma. Deze materialen kunnen worden gehuurd bij Iddink. Ouders / verzorgers kunnen met de boekenlijsten via de website van Iddink de boeken aanvragen. Hiervoor is een inlog nodig. U krijgt van de school inloggevens, de boekenlijst en een uitleg hoe u de boeken kunt aanvragen.

Hier kunt u bekijken hoe het bestelproces in zijn werkt gaat...

De PSG vraagt - ook via Iddink - € 75,00 borg voor de huur van de boeken. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat alle huurboeken ook in goede staat retour komen. Deelname aan de borgregeling is vrij.

De school kan boeken in bruikleen geven aan de leerling. Het gaat dan vaak om werkboeken die door Iddink niet kan worden opgenomen in het standaardpakket. Voor deze boeken gelden dezelfde regels als voor de boeken die via Iddink in bruikleen geleverd worden.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op een verantwoorde manier met de boeken en het lesmateriaal omgaan en alle boekenkaften. Ook wordt verwacht dat ze deze aan het einde van het duidelijk, onbeschadigd en onbeschadigd inleveren. Gebeurt dit niet, zullen er kosten in rekening worden gebracht. Alleen de werkboeken die de leerling via Iddink ontvangen mogen beschreven worden en hoeven niet gekaft te worden.

Via deze link kunt u meer informatie vinden van de Rijksoverheid over de kosten van schoolboeken: Informatie over kosten en borg van schoolboeken...

 

Laptop

Het Coronavirus heeft voor flink wat verandering gezorgd in het onderwijs en ook binnen onze scholen. We hebben ons moeten aanpassen aan een andere manier van lesgeven. Deze nieuwe manier van lesgeven heeft ook veel nieuwe inzichten gebracht die het onderwijs interessanter en uitdagender kunnen maken voor de leerlingen.  

Bring your own device (BYOD) 


Dat betekent voor uw zoon of dochter dat hij of zij ook een eigen device, een laptop, nodig zal hebben het komende schooljaar. Binnen de Purmerendse ScholenGroep nemen al veel leerlingen hun eigen laptop of tablet mee; Bring your own device. Het komende jaar is het onderwijs voor alle 1e klassers zodanig van opzet dat zij een apparaat nodig hebben. Heeft uw zoon of dochter nog geen laptop dan is het belangrijk dat u dit regelt voor de start van het nieuwe schooljaar. 
Hier kunt u lezen aan welke specificaties een laptop moet voldoen ...  

Wij realiseren ons dat dit onverhoopte kosten met zich meebrengt voor u.  

Bekijk hier de optie om een ​​laptop te huren en te bestellen...

Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden over het huren van een laptop via The RentCompany... 

 

The Rentcompany heeft een aantal filmpjes gemaakt die duidelijkheid geven over de laptops:

 

Het gebruik van een laptop op school is aan regels gebonden. Lees hier ons laptopprotocol.

Cultuurkaart

Een school kan, als onderdeel binnen het onderwijsprogramma, de Cultuurkaart in te zetten. De Cultuurkaart is gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen scholen en culturele instellingen. De school investeert € 10,- in de Cultuurkaart. De leerlingen krijgen hiervoor € 15,- aan cultuurtegoed terug. Ze kunnen alleen worden gebruikt voor culturele activiteiten die de school samen met culturele instellingen organiseert.
De cultuurkaart stimuleert leerlingen om vaker culturele activiteiten te ondernemen, zoals een bezoek aan een museum of een theater. De school bepaalt hoe het bedrag op de cultuurkaart wordt besteed. De cultuurkaart is onderdeel van een CJP-pas. De CJP-pas geeft korting bij een groot aantal instellingen en winkels.


Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder

Scholieren van 18 jaar tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs (vavo) komen in aanmerking voor de tegemoetkoming scholieren.

Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Deze toelagen zijn in principe giften. De basistoelage is er voor iedereen en is niet afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouders. Het bedrag is wel afhankelijk van de woonsituatie van de scholier. Deze toelage komt in de plaats van de kinderbijslag, die met 18 jaar stopt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.ib-groep.nl). Wij raden aan de aanvraag drie maanden voor de scholier 18 jaar wordt in te dienen. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de decaan.


Facturering ouderbijdrage wijzigen

Met ingang van schooljaar 2019-2020 maakt de Purmerendse ScholenGroep voor de facturatie van ouderbijdragen voor alle scholen gebruik van een facturatiesysteem genaamd WIS Collect.

Hoe werkt het?
Wanneer wij ouder bijdragen aan u factureren van PSG vanuit WIS Collect (no-reply@wiscollect.nl) krijgt u een mail. In deze mail is een link opgenomen naar de WIS Collect omgeving van PSG. Door op deze link te klikken komt u terecht op de website van PSG bij WIS collect. In deze omgeving kunt u de factuur zien en met behulp van een link direct via iDEAL betalen. Ook is het mogelijk om volgende facturen in te zien.

Om de facturen in te kunnen zien bij WIS Collect is het van belang dat uw emailadres juist is in de magister staat.

Meer informatie
Meer informatie over de werking van WIS Collect kunt u vinden op hun website: https://www.wis.nl/Ouders . Naast op veel gestelde vragen is daar ook een video met uitleg van WIS Verzamelen te vinden.

Agenda

24
juli
2023
tot
01
september
2023
Zomervakantie 2023-2024 t/m 1 sep.

Jan van Egmond Lyceum

Voor openbaar havo en vwo (atheneum en gymnasium)

Hoornselaan 10
1442 AX Purmerend

Direct naar de website

SG Nelson Mandela

Voor openbaar en Dalton-onderwijs vmbo, mavo en gemengde leerweg

Hoornselaan 10
1442 AX Purmerend

Direct naar de website

SG Gerrit Rietveld

Voor beroepsgericht vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Spinnekop 1
1444 GN Purmerend

Direct naar de website

Da Vinci College

Voor interconfessioneel havo, atheneum (vwo), tweetalig havo/atheneum (vwo)

J. Naberstraat 218
1442 BG Purmerend

Direct naar de website

SG Antoni Gaudí 

Voor interconfessioneel vmbo, mavo en gemengde leerweg

Flevostraat 247
1442 PX Purmerend

Direct naar de website

SG W.J. Bladergroen

Voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

Flevostraat 257
1442 PX Purmerend

Direct naar de website

Vita College

10-14 onderwijs

Bergmolen 2

1444 GP Purmerend

0299-748028

info@vitacollege.nl

Direct naar de website