Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Wat kost de school? Leermiddelen en andere kosten

Kosten voor ouders / verzorgers
De PSG onderschrijft de landelijke gedragscode schoolkosten. De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders / verzorgers en leerlingen geen belemmering vormen om het verplicht onderwijs te volgen. Daarom spant school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.

Zolang jongeren leerplichtig zijn, betalen ouders geen lesgeld. De activiteiten waarvoor de school van het Rijk geen vergoedingen ontvangt, worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdragen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

Er zijn 4 soorten vrijwillige ouderbijdrage:

 1. Schoolfonds (PSG breed)
 2. Algemene ouderbijdrage per school
 3. Specifieke ouderbijdrage voor excursies en overige bijzondere activiteiten
 4. Introductiedag(en) eerste leerjaar.

1. Schoolfonds (PSG-breed)
Het bestuur van de PSG heeft de algemene ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 op € 21,50 vastgesteld. Deze bijdrage wordt beheerd in het schoolfonds en wordt aangewend voor:

 • Huur van een kluisje € 10,00
 • Schoolpas (leerlingenpas) € 10,00
 • Ongevallenverzekering € 1,50

 

Nieuwe leerlingen betalen een extra bedrag van € 10,00 voor de aankoop van een slot met sleutel voor het kluisje op school. Deze blijven eigendom van de leerling.

2. Vrijwillige ouderbijdrage per school
Op elke school bepaalt de schoolleiding in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad de hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is onder meer bestemd voor activiteiten als binnenlandse eendaagse excursies, vieringen, thema activiteiten en activiteiten ter ondersteuning van het keuzeproces.

De school verwacht dat leerlingen gebruik maken van deze voorzieningen en deelnemen aan deze activiteiten. De bijdrage is echter vrijwillig. Indien de kosten een belemmering vormen in verband met uw financiële situatie, neemt u dan contact op met de schoolleiding.

De vrijwillige ouderbijdragen schooljaar 2021-2022 zijn volgens de opgave van de scholen als volgt:

 • Da Vinci College € 60,-
 • Jan van Egmond Lyceum
  • havo, h/v, vwo € 50,-
  • gymnasium € 75,-
 • SG Antoni Gaudí € 60,-
 • SG Nelson Mandela € 60,-
 • SG Gerrit Rietveld € 60,-
 • SG W.J. Bladergroen € 50,-
  • ISK € 50,-

3. Excursies en overige bijzondere activiteiten
Dit zijn bijdragen in de kosten voor meerdaagse en/of buitenlandse excursies of voor andere bijzondere activiteiten. Voorbeelden van bijzondere activiteiten zijn; talentklassen, tweetalig onderwijs en externe cursussen, diploma’s en certificaten. Deelname aan deze meerdaagse en/of buitenlandse excursies en bijzondere activiteiten is vrijwillig. De kosten die verbonden zijn aan deze meerdaagse en/of buitenlandse excursies en bijzondere activiteiten staan vermeld in het jaarboekje van de betreffende school en worden los gedurende het schooljaar gefactureerd.

 

4. Introductiedagen eerste leerjaar
Om leerlingen een goede start te bieden waarbij ze zo snel mogelijk vertrouwd raken met de nieuwe school, nieuwe klasgenoten en nieuwe docenten, organiseren de scholen voor de leerlingen in het eerste jaar introductiedagen. De invulling van die introductiedagen verschilt per school. Deze introductiedagen zijn echter alleen mogelijk door een financiële bijdrage van de ouders/verzorgers. School doet een dringend beroep op ouders/verzorgers om de vrijwillige bijdrage voor deze dagen te voldoen. De bijdrage voor de introductiedagen wordt voor de zomervakantie aan ouders/verzorgers gefactureerd.

Meer informatie over de kosten voor ouders is te vinden in onze Schoolgids. Ook de overheid geeft informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling

Zijn de kosten voor u een bezwaar dan heeft de gemeente in veel gevallen een regeling voor een bijdrage in de schoolkosten. Zo heeft de gemeente Purmerend de 'MeerDoen regelingen'.

Vanuit deze regelingen is een tegemoetkoming in de kosten mogelijk voor school- en leermiddelen, zoals bijvoorbeeld een laptop, maar ook voor schooluitjes, sportieve en culturele activiteiten of het behalen van een zwemdiploma.

De school verwacht dat u in eerste instantie een beroep doet op de gemeentelijke regelingen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een beroep doen op de reductie-en kwijtscheldingsregeling van de school. Neem hiervoor contact op met de schoolleider. Om in aanmerking te komen voor deze regeling van de PSG is een inkomens- en vermogensgrens van 120% van de bijstandsnorm een voorwaarde. In bijzondere omstandigheden kan de school van deze norm af te wijken. De bijdrage bedraagt ​​maximaal € 350,- per leerling, per jaar.


Boeken, leer- en hulpmiddelen

Leermiddelen en lesmateriaal, die door de school worden gebruikt in de les, zijn noodzakelijk voor het volgen van het onderwijsprogramma. Deze materialen worden geleverd door Iddink. Deze noodzakelijke (digitale) boeken en worden bekostigd door de school. Ouders / verzorgers kunnen met de boekenlijsten via de website van Iddink de boeken aanvragen. Hiervoor is een inlog nodig. U krijgt van de school inloggevens, de boekenlijst en een uitleg hoe u de boeken kunt aanvragen. 

Hier kunt u bekijken hoe het bestelproces in zijn werk gaat...

De school kan boeken in bruikleen geven aan de leerling. Het gaat dan vaak om werkboeken die door Iddink niet kan worden opgenomen in het standaardpakket. Voor deze boeken gelden dezelfde regels als voor de boeken die via Iddink in bruikleen geleverd worden.

Via deze link kunt u meer informatie vinden van de Rijksoverheid over de kosten van schoolboeken en andere leermiddelen: Informatie over kosten van leermiddelen...

 

Laptop

Het Coronavirus heeft voor flink wat verandering gezorgd in het onderwijs en ook binnen onze scholen. We hebben ons moeten aanpassen aan een andere manier van lesgeven. Deze nieuwe manier van lesgeven heeft ook veel nieuwe inzichten gebracht die het onderwijs interessanter en uitdagender kunnen maken voor de leerlingen.  

Bring your own device (BYOD) 


Dat betekent voor uw zoon of dochter dat hij of zij ook een eigen device, een laptop, nodig zal hebben het komende schooljaar. Binnen de Purmerendse ScholenGroep nemen al veel leerlingen hun eigen laptop of tablet mee; Bring your own device. Het komende jaar is het onderwijs voor alle 1e klassers zodanig van opzet dat zij een apparaat nodig hebben. Heeft uw zoon of dochter nog geen laptop dan is het belangrijk dat u dit regelt voor de start van het nieuwe schooljaar. 
Hier kunt u lezen aan welke specificaties een laptop moet voldoen ...  

Wij realiseren ons dat dit onverhoopte kosten met zich meebrengt voor u.  

Via deze link kunt u de laptop bestellen...

Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden over het huren van een laptop via The RentCompany... 

 

The Rentcompany heeft een aantal filmpjes gemaakt die duidelijkheid geven over de laptops:

 

Het gebruik van een laptop op school is aan regels gebonden. Lees hier ons laptopprotocol.

Cultuurkaart

Een school kan, als onderdeel binnen het onderwijsprogramma, de Cultuurkaart inzetten. De Cultuurkaart is gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen scholen en culturele instellingen. De school investeert € 10,- in de Cultuurkaart. De leerlingen krijgen hiervoor € 15,- aan cultuurtegoed terug. Ze kunnen alleen worden gebruikt voor culturele activiteiten die de school samen met culturele instellingen organiseert.
De cultuurkaart stimuleert leerlingen om vaker culturele activiteiten te ondernemen, zoals een bezoek aan een museum of een theater. De school bepaalt hoe het bedrag op de cultuurkaart wordt besteed. De cultuurkaart is onderdeel van een CJP-pas. De CJP-pas geeft korting bij een groot aantal instellingen en winkels.


Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder

Scholieren van 18 jaar tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs (vavo) komen in aanmerking voor de tegemoetkoming scholieren.

Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Deze toelagen zijn in principe giften. De basistoelage is er voor iedereen en is niet afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouders. Het bedrag is wel afhankelijk van de woonsituatie van de scholier. Deze toelage komt in de plaats van de kinderbijslag, die met 18 jaar stopt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.ib-groep.nl). Wij raden aan de aanvraag drie maanden voor de scholier 18 jaar wordt in te dienen. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de decaan.


Facturering ouderbijdrage wijzigen

Met ingang van schooljaar 2019-2020 maakt de Purmerendse ScholenGroep voor de facturatie van ouderbijdragen voor alle scholen gebruik van een facturatiesysteem genaamd WIS Collect.

Hoe werkt het?
Wanneer wij ouderbijdragen aan u factureren van PSG vanuit WIS Collect (no-reply@wiscollect.nl) krijgt u een mail. In deze mail is een link opgenomen naar de WIS Collect omgeving van PSG. Door op deze link te klikken komt u terecht op de website van PSG bij WIS collect. In deze omgeving kunt u de factuur zien en met behulp van een link direct via iDEAL betalen. Ook is het mogelijk om volgende facturen in te zien.

Om de facturen in te kunnen zien bij WIS Collect is het van belang dat uw emailadres juist in magister staat.

Meer informatie
Meer informatie over de werking van WIS Collect kunt u vinden op hun website: https://www.wis.nl/Ouders . Naast veel gestelde vragen is daar ook een video met uitleg van WIS Verzamelen te vinden.

Agenda

16
juli
2022
tot
28
augustus
2022
Zomervakantie 16 jul. t/m 28 aug. '22
26
december
2022
tot
06
januari
2023
Kerstvakantie 2022/2023 26 dec. t/m 6 jan.
27
februari
2023
tot
03
maart
2023
Voorjaarsvakantie 27 feb t/m 3 mrt. '23

Jan van Egmond Lyceum

Voor openbaar havo en vwo (atheneum en gymnasium)

Hoornselaan 10
1442 AX Purmerend

Direct naar de website

SG Nelson Mandela

Voor openbaar en Dalton-onderwijs vmbo, mavo en gemengde leerweg

Hoornselaan 10
1442 AX Purmerend

Direct naar de website

SG Gerrit Rietveld

Voor beroepsgericht vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Spinnekop 1
1444 GN Purmerend

Direct naar de website

Da Vinci College

Voor interconfessioneel havo, atheneum (vwo), tweetalig havo/atheneum (vwo)

J. Naberstraat 218
1442 BG Purmerend

Direct naar de website

SG Antoni Gaudí 

Voor interconfessioneel vmbo, mavo en gemengde leerweg

Flevostraat 247
1442 PX Purmerend

Direct naar de website

SG W.J. Bladergroen

Voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo en internationale schakelklas

Flevostraat 257
1442 PX Purmerend

Direct naar de website

Vita College

10-14 onderwijs

Bergmolen 2

1444 GP Purmerend

0299-748028

info@vitacollege.nl

Direct naar de website