Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

PSG en Atlas

15
juni
2021

Een onderzoek naar een bestuurlijke samenwerking

Update maart 2023:

De PSG heeft de voorgenomen bestuurlijke samenwerking met Atlas College voorlopig on hold gezet. De PSG heeft op dit moment veel interne aangelegenheden waar we nu al onze tijd en aandacht voor nodig hebben. 

 

Aanleiding

(bericht uit 2022)

De PSG wil bestuurlijk gaan samenwerken met Atlas College uit Hoorn, om uitdagingen zoals de krimp van het aantal leerlingen en de uitstroom van leerkrachten beter te kunnen aanpakken. ‘Niet concurreren, maar samenwerken’, concludeert Agnita Mur van het Atlas College.

Dat samenwerken is nodig om ook in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs te borgen en een breed aanbod aan onderwijsvormen in de regio te kunnen aanbieden. Atlas heeft vijf scholen en de Purmerendse ScholenGroep telt er zeven.

Volgens Peter Reenalda voorzitter raad van bestuur PSG, kan de organisatie die nodig is om het onderwijs mogelijk te maken veel efficiënter. “En dat betekent dat we meer geld naar het primair proces kunnen oversluizen.’ Reenalda is er ook van overtuigd dat de samenwerking al op korte termijn zal leiden tot uitwisseling van expertise. ‘Wij zijn nu bezig met nieuwbouw voor het Da Vinci. Daar hebben de scholen in Hoorn al ervaring mee door een aparte stichting. Ik zou heel graag bij zo’n stichting willen aanhaken om van hen te leren.’

De verkenning naar samenwerking is in 2020 gestart met drie scholengroepen. De derde scholengroep, Tabor uit Hoorn, heeft zich inmiddels teruggetrokken. Reenalda: ‘Samen met Atlas willen we een krachtige en toekomstgerichte organisatie zijn. Door de intensieve samenwerking kunnen we nu en in de toekomst een rijke en betekenisvolle leeromgeving bieden voor onze leerlingen.’

30 juni 2020: Persbericht: PSG verkent bestuurlijke samenwerking met Atlas College en Tabor College

13 juli 2021: Persbericht: PSG en Atlas hebben een gezamenlijke nieuwe arbodienst.

30 maart 2022: Filmpje voor ouders van de beide scholengroepen: