Voor vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Vakantierooster

De scholen in de regio stemmen de schoolvakanties af. De vakantieroosters worden gebaseerd op landelijke richtlijnen van de overheid. Scholen kunnen daar van afwijken. Alleen de zomervakanties staan vast. Op de website van de rijksoverheid zijn de richtlijnen te vinden. Purmerend bevindt zich in de regio Noord.

Vastgesteld vakantierooster 2019-2020

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 21 oktober 2019 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 21 februari 2020
Goede Vrijdag 10 april 2020 10 april 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020 13 april 2020
Meivakantie*  22 april 2020 5 mei 2020
Hemelvaart+vrijdag 21 mei 2020 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020 1 juni 2020
Zomervakantie 6 juli 2020 14 augustus 2020

 

* Ook in schooljaar 19-20 is er weer twee weken meivakantie. In verband met de start van het Centraal Eindexamen, lukt dat niet in twee 'volle' weken. Daarom is in overleg met andere VO scholen in de regio gekozen om te starten op een woensdag (22 april 2020) en te eindigen op dinsdag (5 mei 2020). Koningsdag (27 april 2020) en Bevrijdingsdag (mei 2020) vallen in de meivakantie.

De centraal schriftelijke examens v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. beginnen op donderdag 7 mei 2020.

 

Vastgesteld vakantierooster 2020-2021

Vakantie Eerste dag Laatste dag
PSG Studiedag 29 september 2020 29 september 2020
Herfstvakantie 12 oktober 2020 16 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021
Paasvakantie* 1 april 2021 5 april 2021
Meivakantie  26 april 2021 7 mei 2021
Hemelvaart+vrijdag 13 mei 2021 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 24 mei 2021
Zomervakantie 12 juli 2021 20 augustus 2021

 

* Bestaande uit PSG studiedag, Goede vrijdag en tweede Paasdag.