Voor vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Externe vertrouwenspersonen

Het is belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers zich veilig en prettig voelen op school. Toch kunnen er dingen gebeuren die dat gevoel aantasten.

Binnen de PSG worden veruit de meeste klachten en problemen over omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag intern opgelost, bijvoorbeeld via de mentor of de leidinggevende.

Bij klachten die te maken hebben met discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of andere misdragingen kan er contact worden opgenomen met de interne vertrouwenspersonen.

Soms is het echter lastig om een klacht op school te melden. Dat is het moment om contact te leggen met een externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersonen
De PSG werkt al enkele jaren samen met de GGD Zaanstreek Waterland. Vanwege diverse organisatorische veranderingen aldaar, is er momenteel slechts een vertrouwenspersoon beschikbaar:

  • Mevrouw S. Bermond (Suscha). Telefoon 0299-714848, e-mail: sbermond@ggdzw.nl