Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Vertrouwenspersonen

Het is belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers zich veilig en prettig voelen op school. Toch kunnen er dingen gebeuren die dat gevoel aantasten.

Binnen de PSG worden veruit de meeste klachten en problemen over omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag intern opgelost, bijvoorbeeld via de mentor of de leidinggevende.

Bij klachten die te maken hebben met discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik of andere misdragingen kan er contact worden opgenomen met de interne contactpersonen.

Interne contactpersonen voor medewerkers:

Interne contactpersonen voor leerlingen:

 

Externe vertrouwenspersoon alleen voor medewerkers:

Soms is het lastig om een klacht op school te melden. Dat is het moment om contact te leggen met een externe vertrouwenspersoon.

Nicole Noyons, van Human Capital Care, is onze externe vertrouwenspersoon. Ze is bereikbaar op het telefoonnummer: 020 -3057010 of 06 3002 8950 en via n.noyons@humancapitalcare.nl.

Externe vertrouwenspersoon alleen voor leerlingen:

Extern vertrouwenspersonen van GGD Hollands Noorden zijn: Ellen Labree en Inez Ursem.

GGD Hollands Noorden
t.a.v. Extern vertrouwenspersoon Ellen Labree/ Inez Ursem
Hertog Aalbrechtweg 22
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar
Telefoonnummer 088 0100550

Verschil contactpersoon en vertrouwenspersoon:

Om de positie van zowel degene met een klacht als de interne contactpersoon te beschermen is er een duidelijk verschil in de taken van een contactpersoon op school en een externe vertrouwenspersoon. De contactpersoon op school is ook teamlid en werknemer, en heeft daarmee een kwetsbare positie. De taak van de contactpersoon is daarom beperkter. 
• De contactpersoon is het aanspreekpunt met wie degene met de klacht contact legt.
• De contactpersoon neemt contact op met de vertrouwenspersoon die degene met de klacht tijdens de behandeling van de klacht begeleidt en adviseert.
• De contactpersoon brengt degene met de klacht in contact met de functionaris op school die de klacht kan wegnemen.

De contactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt op school voor álle klachten over de schoolsituatie, ook als het over machtsmisbruik en ongewenste intimiteiten gaat.

Een externe vertrouwenspersoon is een professional buiten de schoolorganisatie. De taken van de vertrouwenspersoon zijn veel uitgebreider dan die van de contactpersoon. Hij of zij is ervoor om iemand met een klacht objectief en professioneel te begeleiden bij het aanhangig maken van hun klacht. De vertrouwenspersoon informeert, adviseert en begeleidt de klager tijdens de behandeling van de klacht, ook bij de klachtencommissie.