Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Zomerschool

De PSG heeft in de afgelopen twee jaar een Zomerschool georganiseerd en is voornemens om naast de Zomerschool ook een Lenteschool te organiseren, beide vallend onder het begrip 'PSG-Zomerschool'. Elke PSG-school kan kiezen of er gebruik wordt gemaakt van deze opties. Leerlingen, die daarvoor volgens de school in aanmerking komen, worden in de gelegenheid gesteld om gedurende één week extra bijlessen te volgen om te voorkomen dat de leerling blijft zitten. Een leerling komt in aanmerking voor de PSG-Zomerschool wanneer de leerling:

  • Bij de overgangsbespreking ófwel in de (reguliere) bespreekzone zit en waarvan bepaald wordt dat het verstandiger is de leerling een week Zomerschool te laten draaien dan direct te bevorderen
  • ófwel onder de (reguliere) bespreekzone zit maar door het ophalen van één vak wél in de bespreekzone zou zitten én waarvan bepaald wordt dat het verstandiger is de leerling met een week Zomerschool alsnog te bevorderen dan deze te laten doubleren én
  • gebaat is bij scholing in studievaardigheden ten behoeve van betere prestaties in het volgende leerjaar én
  • gemotiveerd is om de volle inzet te plegen om alsnog over te gaan én
  • door ouders/verzorgers in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan de Zomerschool.

Het docententeam bepaalt dus of een leerling in aanmerking komt en voor welk vak. De tijdstippen van de Lenteschool en de Zomerschool worden aan het begin van het schooljaar aan ouders en leerlingen meegedeeld.