vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

De Purmerendse ScholenGroep bestaat uit zes scholen voor voortgezet onderwijs die op verschillende grondslag, zowel openbaar als bijzonder, een veelzijdig aanbod in opleidingen en leerwegen aanbieden met een uiteenlopende pedagogisch-didactische aanpak. Deze diversiteit geeft ouders en leerlingen een keuze en geeft onze scholen de mogelijkheid tot maatwerk in het onderwijs.

Onze visie op Onderwijs
Goed onderwijs komt tegemoet aan de basisbehoeften van de leerling: veiligheid, uitdaging om te leren en waardering. Het bereidt voor op vervolgonderwijs of maatschappij, maar stimuleert ook de persoonlijke groei en creatieve ontwikkeling in de breedste zin van het woord. We hebben de kennis en kunde in huis om elke leerling een opleiding te bieden die bij hem past. We zijn professionals die inspireren en motiveren maar onze docenten bieden ook duidelijkheid en structuur in school. De leerling wordt uitgedaagd lef te tonen in ambities en aanpak, maar leert ook om te gaan met tegenslag en teleurstelling. De leerling staat centraal. Het onderwijs kenmerkt zich door maatwerk dat rekening houdt met verschillen in de individuele behoeften. Dat vraagt van ons onderwijs meer persoonlijke leerroutes met flexibiliteit in tijd, tempo en inhoud.