Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Nieuwe schoolgebouwen voor de PSG

26
januari
2021

Onlangs heeft de gemeente Purmerend het bericht gepubliceerd dat de Colleges van B&W van de gemeenten Beemster en Purmerend aan de gemeenteraden willen voorstellen om te investeren in nieuwe huisvesting van het onderwijs. Dit is voor zowel het basis- en speciaal onderwijs als het voortgezet onderwijs. Lees het complete bericht hier…

Nieuwe schoolgebouwen voor de PSG

De PSG is blij dat de gemeente deze plannen nu bekend maakt. De PSG is natuurlijk al langer in gesprek hierover met de gemeente, omdat wij een dringende behoefte hebben aan nieuwe huisvesting. Wij hebben onze motivatie hiertoe in een bericht van januari 2020 bekend gemaakt. Vooralsnog is er nog geen uitsluitsel, de gemeenteraden moeten nog met de plannen instemmen. Met dit bericht vanuit de gemeente Purmerend hebben we goede hoop dat dit op korte termijn gaat gebeuren.

Meer maatwerk en kansengelijkheid
De PSG is ervan overtuigd dat onze leerlingen het meest gebaat zijn bij maatwerk. Ook willen we graag de kansengelijkheid vergroten. Meer doorstroommogelijkheden naar andere niveaus binnen hetzelfde gebouw stimuleert dat. De PSG wil graag SG Nelson Mandela en het Jan van Egmond Lyceum in hetzelfde gebouw onderbrengen. Ook SG Antoni Gaudi en het Da Vinci College zouden we graag in één gebouw zien. Zo is het goed te organiseren om leerlingen vakken op verschillende niveaus te laten volgen. Ook zijn enkele gebouwen zeer verouderd. Met name het Da Vinci College snakt naar nieuwe huisvesting  

Nieuw gebouw op de VMBO-campus
In het voorstel van de Colleges gaat men uit van nieuwbouw op de plek waar nu de drie mavo-vmbo scholen staan (SG Gerrit Rietveld, SG Nelson Mandela en SG Antoni Gaudí). Hier kan dan een nieuwe school worden gebouwd waar ook het Antoni Gaudí onderdeel van gaat uitmaken. Zo komen er twee ongeveer even grote mavo/havo/vwo-scholen op verschillende locaties in de stad. Het gebouw van SG Nelson Mandela biedt dan tijdelijk onderdak aan SG Antoni Gaudi tot het nieuwe gebouw er is. 

SG Nelson trekt in bij Jan van Egmond Lyceum
Op dit moment zijn werkgroepen aan het onderzoeken hoe de samenwerking zal gaan en welke onderwijskundige visie eraan ten grondslag ligt. Daarbij wordt gekeken naar de behoeften van elke school en hoe vervolgens de ruimtes kunnen worden verdeeld. Werkgroepen van Da Vinci College en SG Antoni Gaudi houden zich nu ook bezig met de voordelen en voordelen voor leerling en medewerker, die samenwonen straks gaat bieden.